Pengikut

Selasa, November 30, 2010

Pemikiran Syed Qutb


    Syed Qutb membahagikan etika politik kepada 2 iaitu matlamat perjuangan dan muamalah syaksiyah dan diniyyah.

MATLAMAT PERJUANGAN
    Seseorang ahli politik Islam sememangnya mempunyai satu tugas atau bebanan yang berat berbanding dengan ahli politik bukan Islam.Ahli politik Islam sememangnya perlu menjelaskan kepada masyarakat apa itu Islam seterusnya mengajak mereka kepada Islam yang sebenar atau Deenul Haq.Menurut Syed Qutb kebenaran ialah mengzahirkan dan menjelaskan Islam.Dalam harakah Islam seperti Ikhwanul Muslimun,tugas utama mereka dalam bidang politik atau perjuangan adalah bagi mangangkat agama kepada yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang ada sekarang sehinggalah agama diletakkan di tempat yang selayaknya.Matlamat Syed Qutb dan Ikhwan yang didokong Syed Qutb secara khasnya ialah membimbang dan mendorong masyarakat supaya menghayati Islam dan merasai nikmat berada dalam agama Islam itu sendiri.Ia juga mengajak kepada penyembahan kepada Allah semata-mata tanpa menjadi hamba kepada manusia terutama mereka yang tidak mengikut agama Islam.
    Syed Qutb juga menjelaskan kepada pejuang Islam yang lain supaya berjuang semata-mata untuk Islam bukannya berjuang kerana ada kepentingan.Mustafa Masyur ada menjelaskan 4 ciri intima’ ( meleburkan diri dalam jemaah ) oleh seseorang.Salah satu sebab sesetengah orang menyertai jemaah ialah kerana kepentingan diri sendiri dan menurut Mustafa Masyur intima’ kerana kepentingan ini adalah intima’ yang rapuh yakni boleh keluar dari perjuangan jika merasa tidak akan mendapat keuntungan.Syed Qutb secara jelas dan terang ahli Ikhwan bertaqlik atau menyokong secara membabi buta kerana ini boleh menjerumuskan kelembah perjuangan selain Allah.Oleh itu,tambah Syed Qutb lagi seseorang ahli jemaah harus mengabaikan segala arahan yang bertentangan dengan Islam.Yang paling penting sekali sebagaimana dengan kehendak Islam,setiap ahli politik atau pejuang Islam haruslah bertujuan untuk menegakkan amal ma’ruf dan nahi mungkar serta mencegah manusia dari melakukan kerosakan keatas muka bumi.Mereka yakni pejuang Islam juga perlu menolak faktor tolong menolong kepada benda yang mungkar tetapi amat dituntut tolong menolong keatas perkara mak’kruf.
D.2 ) muamalah syaksiyah dan diniyyah.
    Pejuang Islam bukan sahaja bertindak dengan lantang bagi memperjuangkan Islam tetapi juga bertindak sebagai dai’e atau pendakwah.Dalam bab jemaah ini,seseorang ahli jemaah sememangnya dilatih untuk untuk menjadi pendakwah atau juga disebut sebagai mata rantai kepada perjuangan Islam.Dalam bab muamalah,Syed Qutb telah membahagikan muamalah kepada 2 iaitu muamalah syaksiah dan juga diniah.Muamalat yang bersifat peribadi                 ( syaksiyyah ) ialah seseorang ahli politik seharusnya mempunyai perwatakan yang lembut,kasih sayang kerana sifat ini akan menjadikan seseorang pendakwah boleh menerima kelemahan dan juga kejahilan mereka.Syed Qutb juga menyeru kepada ahli politik Islam supaya tidak mencerca orang lain walaupun bukan sealiran kerana baginya cara begini mampu untuk menarik orang lain untuk kembali kepada Islamyang sebenar.Dalam muamalah diniyyah ( agama ),seseorang ahli politik tidak boleh sesekali bersikap lemah lembut kerana mereka perlu mempertahankan Islam walaubagaimana cara sekalipun.Syed Qutb telah melihat kecelaruan syariat berlaku dalam masyarakat dan telah menolak kecenderungan yang mengatakan jihad hanya bagi mempertahankan diri sahaja.Baginya jihad bermaksud segala usaha untuk menumbangkan golongan yang menentang Islam.
     
 KONSEP HAKIMIYYAH
      Disebabkan oleh tekanan yang beliau terima pihak rejim secara berterusan maka beliau telah memperkenalkan konsep Hakimiyyah Allah S.W.T. Konsep ini menerangkan tentang hak Allah dalam menentukan hukum dan sistem perundangan manusia sebagai ciptaan Allah.Konsep ini menerangkan tentang ke Esaan Allah semata-mata dimana semua yang terjadi adalah dibawah perbendaharaan pengetahuan Allah semata-mata.Konsep ini juga menjelaskan tentang hanyasanya Allah lah yang berkuasa dalam menentukan perundangan yang terbaik bagi manusia dan manusia perlu mengikut Sunnatullah.Konsep Hakimiyyah ini tidak akan dapat ditegakkan sehinggalah sebuah negara yang menegakkan syariat Allah.Hakimiyyah merupakan satu usaha manusia dalam melakukan pentafsiran terhadap peraturan Allah.Konsep ini menurut Jeneral Hasan Sadiq,pemerintah tentera Mesir ada menyatakan bahawa konsep yang dibawa oleh Syed Qutb ini agak keras dimana menurutnya lagi Syed Qutb telah mengkafirkan umat Islam dan seluruh dunia kerana tidak mahu menggulingkan kerajaan yang memerintah.Bahkan menurutnya lagi,Syed Qutb menyeru supaya di perangi ahli keluarga dan sanak saudara kerana menganggap mereka yang bernaung dibawah kerajaan sedia ada sebagai kafir harbi.Ini merupakan huraian yang dilakukan oleh Jeneral Tertinggi Kerajaan Mesir yang mana boleh juga dianggap sebagai kenyataan rasmi kerajaan Mesir terhadap Syed Qutb.Ulasan yang dilakukan oleh Jeneral Hasan Sadiq merupakan kefahamannya mengenai buku terakhir Syed Qutb iaitu Petunjuk Sepanjang Jalan.
    Berdasarkan itu beliau telah dijatuhi hukuman mati kerana atas dakwaan cuba mencetuskan huru-hara kepada masyarakat dan juga negara.Sememangnya Syed Qutb secara tegas telah mengkritik apa yang ada dalam masyarakat Islam,beliau mengatakan bahawa kehidupan masyarakat pada masa itu telah di cemari dengan adat dan budaya jahiliyyah bahkan lebih teruk lagi.Sememangnya pandangan Syed Qutb tentang politik amat keras.Syed Qutb juga menyeru supaya masyarakat kembali untuk mengikut jejak langkah zaman awal Islam supaya menjadi kuat semula sebagaimana pada zaman Rasulullah.Konsep ini telah menyebabkan ramai orang terkeliru sehingga ada pengikut Syed Qutb sendiri yang mendokong bahawa demokrasi telah terkeluar dari Islam.Pendapat ini disokong oleh Rashid al-Ghannoushi,menurutnya sikap bermusuhan denga teori demokrasi adalah kerana salah faham pada konsep Hakimiyyah ini.Menurutnya lagi,jika konsep Hakimiyyah difahami dengan baik maka akan dapat dilihat satu konsep yang indah.Konsep ini tidak hanya ada kuasa tuhan semata-mata tetapi juga menggunakan ikhtiar manusia.Konsep ini menurut al-Ghannoushi lagi,merupakan satu konsep secara umum sahaja dan memberi hak kepada setiap rakyat untuk memilih kerajaan.
     Kebanyakan pandangan Syed Qutb sebenarnya menunjukkan beliau amat terpengaruh terhadap pemikiran Al Maududi iaitu seorang pejuang Islam di Pakistan yang juga pengasas kepada parti Islam Pakistan iaitu Jemaat el Islami.Antara buktinya ialah konsep Hakimiyyah ini sendiri,dimana ia banyak diambil dari pemikiran Al Maududi sendiri.Kebanyakan rujukan bagi buku Syed Qutb itu sendiri adalah Al Maududi.Antara perkara lain yang diambil dari Al Maududi oleh Syed Qutb ialah konsep fahaman ketuhanan.Fahaman ketuhanan ialah hanya Allah sahaja yang layak di sembah oleh sekalian manusia.Ini menafikan konsep penyembahan ( takut ) terhadap manusia.Penyembahan terhadap Allah mempunyai satu lingkungan makna yang luas seperti pengabdian (al-ibadah),Ilahi (Allah),Tuhan (ar-rabb) dan juga agama (addin).Konsep fahaman ketuhanan ia sebenarnya adalah perbincangan Al Maududi dalam bukunya Al-Mustahat Al-Arba’ah fil-Quran dan ambil oleh Syed Qutb dan di perbincangkan dalam bukunya yang berjudul  al-Mustaqbal li Haadzad-Diin.

TENTANGAN TERHADAP KONSEP HAKIMIYYAH

     Walaupun begitu,konsep ini telah ditentang oleh beberapa tokoh Ikhwanul Muslimun sendiri selain dar mereka dari golongan pro-kerajaan itu sendiri.Antara tokoh Ikhwan yang menolak konsep ini ialah Ali Al Nadwi dan juga Mursyidul Am Ikhwanul Muslimun ke-2 iaitu Hasan al Hudaibi.Syeikh Ali al Nadwi dalam bukunya yang berjudul al Tafsir al Siyasiyy li al-Islam telah mengkritik konsep hakimiyyah yang cuba dibawa oleh Syed Qutb dan juga Al Maududi.Menurutnya ia merupakan satu konsep politik semasa sahaja dan menurut Hasan al Hudaibi pula konsep hakimiyyah ini tidak boleh digunakan kerana tiada satupun nas atau dalil yang boleh dijadikan pegangan aqidah Islam.Menurut Ali an Nadwi,konsep Hakimiyyah tidak boleh dijadikan pegangan aqidah kerana hanya meletakkan hubungan dengan manusia dari sudut hakim dan mahkum sahaja dan jauh sekali dari mengenal sifat Allah S.W.T. sebagaimana yang dipegang oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang.
     Oleh itu Syeikh Hassan Ali an Nadwi menolak secara total konsep Hakimiyyah ini yang di pelopori oleh Syed Qutb dan juga Maududi.Selain dari konsep Hakimiyyah Al Maududi juga telah memperkenalkan konsep theo-democracy.Konsep theo-demokrasi ini diperkenalkan kerana ada percanggahan samada demokrasi itu menurut  acuan islam atau acuan kuffar.Ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan masalah perbezaan pendapat mengenai perkara tersebut. Demokrasi mempunyai tatacara tersendiri bagi mencapai keputusan secara kolektif dalam suasana menjamin penyertaan secara maksima yang boleh dicapai oleh mereka yang berkepentingan,antara kepentingannya  ialah kepentingan hak untuk samarata,kepentingan golongan majoriti yang memerintah dan jaminan kepada hak minoriti. Ini adalah untuk memastikan keputusan kolektif dipersetujui oleh sebilangan suara yang secukupnya untuk membuat keputusan tersebut, Prinsip undang-undang dan Jaminan berpelembagaan untuk kebebasan berkumpul dan hak-hak kebebasan. 

disini saya sertakan syair yang ditulis oleh Syed Qutb sebelum dihukum gantung...
Saudara!
Seandainya Kau Tangisi Kematianku,
Dan Kau Siram Pusaraku Dengan Air Matamu,
Maka Di Atas Tulang-Belulangku, Yang Hancur Luluh,
Nyalakanlah Obor Buat Umat Ini,
Dan…
Teruskan Perjalanan ke Mercu Kejayaan.
Saudara!
Kematianku Adalah Suatu Perjalanan,
Bagi Mendapatkan Kekasih Yang Sedang Merindu,
Taman-Taman Di Syurga Tuhanku Bangga Menerimaku,
Burung-Burungnya Berkicau Riang Menyambutku,
Bahagialah Hidupku Di Alam Abadi.
Saudara!
Durjana Kegelapan Pasti Akan Hancur,
Dan Alam Ini Akan Disinari Fajar Lagi,
Biarlah Rohku Terbang Mendapatkan RIndunya,
Janganlah Gentar Berkelana Di Alam Abadi,
Nun Di Sana Fajar Sedang Memancar

Syed Qutb - Perjuangan dan Sumbangan bhg 2

     Sejak menyertai Ikhwan pada tahun 1951,Syed Qutb sudah aktif dalam menjalankan tugas dakwah dan gerakan Islam Mesir.Sejak lulus daripada kuliahnya di Tajhiziyah Dar Al-Ulum (nama asal bagi Universiti Kaherah ) pada 1933 sebagai sarjana dalam bidang pendidikan sehinggalah tahun 1951,beliau tidak terlibat dalam politik Mesir pada waktu itu.Selepas tamat pengajian beliau telah bekerja sebagai pegawai di Kementerian Pendidikan Mesir.Sambil itu beliau juga aktif dalam memperjuangkan hak pekerja melalui persatuan pekerja.Beliau mula menyertai Ikhwan hanya pada tahun 1951.Namun walaupun tidak telibat dengan politik Mesir,beliau telah menjadi seorang pengarang buku yang hebat mungkin kerana minatnya dalam kesusasteraan arab.Bahkan semasa menuntut di Darul Ulum beliau mengambil satera arab.Buku karangannya lebih dilihat islamik berbanding dengan kebanyakan penulis Mesir pada waktu itu yang banyak menulis tentang sosial dan maksiat yang berlaku di Mesir.Sepanjang hidupnya beliau telah mengarang 24 buah buku termasuk novel dan juga seni kritikan sastera.Buku karangan popular baginya ialah Petunjuk Sepanjang Jalan dan juga Fi Zilalil Quran yang mengandungi 30 juzuk yang telah mempengaruhi dunia terutamanya dalam bidang ummah dan juga jihad.
    Peluang belajar di luar negara terbuka baginya semasa bekerja selaku pengawas di Jabatan Pendidikan Mesir.Beliau ke Amerika untuk mendalami segala ilmu pengetahuan terutamanya tentang pendidikan yang sesuai dengan sarjananya selama 2 tahun iaitu dari tahun 1948 hingga 1950.Semasa di Amerika beliau terpaksa membahagikan masa dengan baik baik  untuk belajar di Wilson’s Teacher’s College di Washington, Greeley College di Colorado        ( sekarang dikenali sebagai Universiti Northern Colorado ), dan Stanford University di California. Beliau berpeluang untuk mengunjungi banyak bandar besar di Amerika dan  juga mengunjungi  Britain,Itali serta Swiss.Di Amerika Syed Qutb telah belajar tentang metod pendidikan barat ( Western Methods of Education ).Di sebabkan itu Syed Qutb dapat memahami tentang pemikiran barat dan sekembalinya ke Mesir beliau amat menekankan tentang bahaya perang pemikiran yang dilancarkan oleh barat .Namun hakikat sebenarnya disebalik penghantaran Syed Qutb ke Amerika ialah kerana Syed Qutb telah menulis beberapa artikel yang bertentangan dengan ideologi kerajaan sehingga menimbulkan kemarahan kementerian Pelajaran Mesir.Atas dasar ingin “membasuh” Syed Qutb maka beliau telah dihantar ke Amerika. Semasa di Amerika ini juga  Syed Qutb telah terpengaruh dengan gerakan yang digelar Ikhwanul Muslimun.Perjuangan ahli ikhwan yang sanggup mati kerana perjuangan telah membuka mata Syed Qutb betapa pentingnya melibatkan diri dalam politik.Dalam mengingatkan orang Islam tentang perang pemikiran yang dibuat oleh barat beliau telah menulis :
“ Para penjajah hari ini tidak mengalahkan kita dengan senjata dan kekuatan,tetapi melalui orang kita yang telah terjajah jiwa dan fikiran mereka.Kita dikalahkan oleh dakyah yang ditinggalkan oleh penjajah kepada Kementerian Pelajaran dan Pendidikan serta juga buku-buku mereka.Kita kalah oleh pena-pena yang tenggelam dalam tinta kehinaan dan jiwa yang kerdil ,sehingga pena itu akan bangga jika menulis tentang para pembesar Perancis,Inggeris dan Amerika”.
    Sejak di Amerika Syarikat lagi, Syed Qutb telah melihat tentang sanjungan sebahagian penduduk Amerika kepada seseorang yang mereka tidak kenali secara peribadi iaitu Imam Hassan Al Banna.Di Amerika juga Syed Qutb dapat melihat tentang kehancuran sosial masyarakat dimana masyarakat disana dilihat terlalu bebas dengan budaya yang bertentangan dengan nilai seorang manusia.Di Amerika beliau banyak merantau kebandar-bandar di Amerika dan juga negara sekitar eropah.Apabila pulang ke tanah airnya yakni Mesir,beliau telah mengarang sebuah artikel yang bertajuk “ Amerika yang saya lihat “.Dalam artikel ini,beliau banyak menghuraikan tentang gejalka sosial di Amerika seperti penduduk Amerika yang terlalu mementingkan material,perkauman yang menebal dengan wujudnya kumpulan kulit putih dan juga kulit hitam,sistem ekonomi yang diamalkan,kebebasan individu,perlawanan tinju yang ganas,percampuran bebas termasuk di dalam gereja,larangan penceraian,dan juga kurangnya sokongan penduduk Amerika yang menyokong perjuangan rakyat Palestin yang tertindas.
     Selepas sahaja beliau pulang dari belajar di Amerika,beliau pulang ke tanah air dan melibatkan diri dalam gerakan Ikhwanul Muslimun.Beliau menganggotai ikhwan ini kerana kekagumannya kepada Imam Hassan Al Banna yang juga pengasas gerakan Ikhwanul Muslimun itu sendiri.Imam Hassan Al Banna adalah tokoh ulama muda yang mampu memimpin dan menggerakkan ahli jemaah.Beliau mempunyai sahsiah yang amat baik sehingga di kagumi oleh orang ramai sehingga orang ramai sanggup meleburkan diri dalam jemaah ikhwan.Dalam jemaah ikhwan ini telah digariskan oleh Imam Hassan Al Banna bahawa Ikhwanul Muslimun merupakan satu perjuangan yang lengkap yang meliputi dakwah salafiyyah,tariqat sunniyyah,haqiqah sufiyyah,hai’ah siyasiyyah,jamaah riyadiyyah,wehdatul ilmi dan kebudayaan,perkumpulan ekonomi dan  juga fikrah ijtimaiyyah.
    Mustafa Masyur iaitu Mursyid Am Ikhwan Muslimin ke 5 ( 1996-2002 ) pernah menceritakan tentang keperibadian Imam Hassan Al Banna.Selepas lewat malam balik dari berdakwah seharian Mustafa Masyur pun duduk berbaring di atas kerusi sofa sedangkan Imam Hassan berada di biliknya,selepas lama berada di situ,mata Mustafa Masyur sudah tidak mampu untuk dibuka kerana terlalu mengantuk disebabkan berdakwah seharian tanpa henti    ( mengikuti Imam Hassan ).Tiba-tiba Imam Hassan memanggilnya “Mustafa” maka aku menjawabnya “ada apa tuan boleh saya bantu” maka jawab Imam Hassan Al Banna “tiada apa-apa”.Lama kemudian beliau memanggilnya sekali lagi dan Mustafa Masyur pun menjawab dengan perkataan yang sama.Lama kemudian Mustafa Masyur di panggil lagi.Disebabkan terlalu mengantuk maka Mustafa Masyur hanya mendiamkan diri.Selepas itu Imam Hassan Al Banna telah keluar dari biliknya dan ketandas untuk mengambil air sembahyang dan sembahyang sunat.Perwatakan Imam Hassan Al Banna memang mengagumkan dan ini mungkin menyebabkannya mendapat pengikut dan pengaruh yang kuat.Jika dilihat dari aspek lain adalah mustahil seorang yang berumur 20 tahun mampu untuk memimpin sebuah organisasi yang kuat melainkan ada perkara yang mampu membuatkan orang lain kagum dengannya.Beliau telah menubuhkan Ikhwanul Muslimun hanya selepas 4 tahun kejatuhan empayar Islam Turki Othmaniyyah.Imam Hassan Al Banna telah mati ditembak pada tahun 1949 yang dipercayai dilakukan oleh tentera Mesir atas perintah Rejim Raja Farouk yang memerintah Mesir pada masa itu.Sebelum kematiannya,beliau sebenarnya sudah tahu akan dibunuh,ini kerana semua pemimpin Ikhwanul Muslimun telah dimasukkan kedalam penjara sedangkan beliau selaku ketua tidak ditangkap bahkan beliau menyerah diri pun masih tidak ditangkap oleh polis.
      Di peringkat awal penulisan Syed Qutb,beliau banyak menulis tentang buku kanak-kanak yang bersandarkan kepada tauladan junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.Selepas itu tulisannya makin berkembang kepada beberapa jenis penulisan dan juga hasil sastera seperti sajak,kritikan sastera,cerita pendek dan juga artikel-artikel yang di muatkan dalam majalah.Sebelum mengarang Fi Zilalil Quran,beliau telah mengarang 2 buah buku yang berkisar tentang keindahan yang terdapat dalam Al Quran.Buku tersebut bertajuk at-Taswir al-Fanni fil-Qur’an (cerita Keindahan dalam Al-Qur’an) dan Musyaahidat al-Qiyamah fil-Qur’an (hari kebangkitan dalam Al-Qur’an).Sebelum menulis Fi Zilalil Quran juga beliau telah menulis satu buku penting iaitu al-’Adaalah al-Ijtimaa’iyah fil-islam (keadilan Sosial dalam Islam).Selepas munulis buku ini barulah beliau menulis Fi Zilalil Quran yang ditulis didalam penjara.Walaupun Fi Zilalil Quran mempunyai 30 bab atau juzuk namun ia tidak me nafsirkan Al Quran secara lengkap sebagaimana ulama terdahulu.Beliau hanya mentafsirkan ayat yang terpilih sahaja terutamanya mengenai jihad dan perjuangan serta dalam bab akidah itu sendiri.
     Karya-karya lainnya ialah as-Salaam al-’Alami wal-Islam (Perdamaian antabangsa dan Islam) yang di terbitkan tahun 1951, an-Naqd al-Adabii Usuuluhu wa Maanaahijuhuu (Kritikan sastera,Prinsip dan Dasar, dan kaedah-kaedah), Ma’rakah al-Islaam war-Ra’simaliyah (Perlawanan Islam dan Kaptalisme) yang di ternitkan tahun 1951, Fit-Tariikh, Fikrah wa Manaahij (Teori dan kaedah dalam Sejarah), al-Mustaqbal li Haadzad-Diin (Masa Depan Berada di Tangan Agama Ini), Nahw Mujtnama’ (Perwujudan Masyarakat Islam), Ma’rakatuna ma’al_yahuud (Perlawanan Kita Dengan Yahudi), al-Islam wa Musykilah al-Hadaarah (Islam dan Problem-Problem Kebudayaan) terbit tahun 1960, Hadza ad-Diin (Inilah Agama) terbit tahun 1955, dan Khashais at-Tashawwur al-Islami wa Muqawwamatahu (Ciri dan Nilai Visi Islam) yang telah di terbitkan tahun 1960. Karangan terakhir beliau ialah buku yang menjadi rujukan penting bagi jemaah Islam di seluruh dunia ialah Ma’aalim fith-Thariq ( Petunjuk Sepanjang Jalan ).Ramai beranggapan Fi Zilalil Quran adalah karya agung Syed Qutb,namun sebenarnya Petunjuk Sepanjang Jalan inilah sebenarnya makalah agung yang pernah dihasilkan oleh Syed Qutb. Ini kerana mereka yang terpengaruh dengan ideologi Syed Qutb pasti akan memiliki memiliki buku ini.Petunjuk Sepanjang Jalan juga merupakan menggambarkan tentang manifesto atau cara pemikiran Syed Qutb tentang revolusi Islam.Buku ini juga merupakan karya utama mengenai jihad pada masa kini.
    Pada tahun 1951,pengharaman keatas ikhwan telah ditarik balik.Walaupun Ikhwanul Muslimun ditekan dengan hebat oleh pemerintah, namun mereka tetap mengambil jalan tengah apabila bertindak dengan cermat tanpa menggunakan kekerasan. Syed Qutb telah menyertai Ikhwan pada tahun tersebut dan beliau menganggapnya sebagai tahun kelahiran semula bagi dirinya kerana dapat menemukan asas agama yang pernah diajar oleh kedua ibubapa nya.Beliau masuk jemaah Ikhwanul Muslimun 2 tahun setelah pembunuhan berlaku keatas Imam al Banna dan  secara peribadinya beliau tidak pernah mengenali Imam Hassan al Banna walaupun tahun kelahirannya sama iaitu pada 1906 dan pernah menuntut di tempat yang sama iaitu Dar Al Ulum.Walaupun Al Imam Hassan al Banna tidak pernah mengenalinya namun al Imam pernah membaca satu buku Syed Qutb yang bertajuk “Al-’Adalah Al-Ijtima’iyyah Fil Islam” iaitu Keadialan sosial dalam Islam dimana ia ialah buku untuk bacaan masyarakat awam.Maka Imam Hassan al Banna telah membuat kesimpulan bahawa Syed Qutb pasti akan menyertai Ikhwan kerana mereka berdua mempunyai satu kesamaan fikrah dan wehdatul fikr.Wehdatul Fikr ialah kesatuan pemikiran dalam sesuatu jemaah.Selepas menyertai Ikhwan,beliau telah dilantik sebagai pinitia pelaksana dan juga pemimpin bahagian dakwah Ikhwanul Muslimun  pada tahun 1952.Pada tahun 1952,juga beliau dilantik menganggotai Maktab Irsyad dan juga Lajnah Dakwah.Bermula disini beliau telah menjadi penggerak penting kepada jemaah Ikhwanul Muslimun.
    Selepas pembunuhan Imam al Banna,maka pimpinan Ikhwan diserah kepada Syeikh Hassan al Hudaiby selaku Mursyid Am,Abdul Qadir Audah selaku Setiaausaha Agung dan juga Syed Qutb sebagai Lajnah Dakwah yang dianggap sebagai gandingan Idealog bagi Ikhwan pada masa itu.Sepanjang mengetuai Lajnah Dakwah beliau telah menghasikan beberapa buku yang penting dan juga kontroversi seperti Hadha al-Din,Al-Mustaqballihadhaal-Din,Khasa'is al-Tasawwural-Islamiyy,Maalimfil-Tariq dan jugaTafsir Fi Zilal al-Qur'an.Peristiwa yang paling penting pada tahun 1952 ialah penggulingan sistem beraja oleh gerakan yang diberi nama Dubbat al Ahrar yang dipimpim oleh Kolenel Gamal Abdul Naser dan di bantu oleh Ikhwan Muslimin dalam Revolusi Julai 1952.Namun dalam jangka masa panjang ini telah memakan diri pejuang Ikhwanul Muslimin.Revolusi menjatuh kerajaan beraja ini berlaku setelah Raja Farouk telah menangkap sekitar 10,000 pejuang ikhwan yang berjihad di Palestin.Perintah aja Farouk ini dilakukan atas perintah Amerika.Disebabkan tekanan yang kuat dari sistem beraja akhirnya Syeikh Hassan al Hudaiby telah berpakat dengan Kolenel Gamal Abdul Nasir untuk menjatuhkan sistem beraja dimana asas perjanjian mereka adalah Islam.Sesudah revolusi beliau telah ditawar dengan jawatan Menteri Pelajaran Mesir.Beliau mahu Majlis Revolusi yang dipimpin oleh Anwar Sadat dan Gamal Abdul Nasir untuk melaksanakan Syariat Islam namun ditolak.Selain itu,Gamal Abdul Naser juga telah menawarkan 3 jawatan untuk diisi oleh Ikhwan dan pada peringkat awalnya di persetujui oleh Hassan al Hudaibi.Namun berlaku kekecohan apabila 2 dari  orang calon Ikhwan telah ditolak.Maktab Irsyad telah bersidang dan menolak meletakkan menteri dari Ikhwan,ini kerana menteri Ikhwan terlalu sedikit dan tidak mampu untuk mendesak supaya dilaksanakan Islam dan selain itu juga kerana kuasa pemutus tidak berada di tangan menteri sebaliknya di tangan tentera revolusi.
    Pada tahun 1953,beliau telah menghadiri konferensi di Suriah dan juga Yordania.Beliau telah menyeru kepada semua orang Islam supaya membaiki dan menjaga akhlak sebagai prasyarat penting untuk kebangkitan umat Islam.Syed Qutb merupakan tokoh yang mampu berpidato dengan baik serta menggunakan ayat yang indah dan cantik sehingga menyebabkan ramai terpegun dengan pidatonya sebagaimana yang telah diungkap oleh Abbas asSiisi           ( 2005)
 Pada suatu hari pejabat Ikhwan di Iskandariah telah dihadiri oleh tetamu istimewa.Beliau ialah penulis besar Islam,Sayyid Qutb yang ingin bertemu dengan beberapa orang di pejabat tersebut,Keesokannya beliau menyampaikan ceramah dan membaca ayat Al Quran sehingga merasakan itu kali pertama kami mendengarnya,ia bagaikan kemuar dari cahaya nan berseri sehingga ahli Ikhwan enggan berkelip,dan telinga mereka hanya mendengar kalimat yang keluar dari mulut Syed Qutb “.
 Sebagai seorang yang penting dalam jemaah,beliau sekali lagi dilantik sebagai sidang redaksi kepada akhbar ikhwan redaksi harian Ikhwanul Muslimun.Namun akhbar ini hanya mampu bertahan selama 2 bulan sahaja dimana ia telah disekat oleh Rejim Gamal Abdul Nasir kerana mengkritik kerajaan Mesir terutamanya mengenai perjanjian Mesir-British pada bulan julai 1954..Pada tahun ini juga Ikhwanul Muslimun telah diharamkan atas tuduhan hedak menjatuhkan kerajaan Revolusi yang mana satu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan oleh mahkamah hingga sekarang.Setelah pengharaman Ikhwan, orang anggota Ikhwan telah ditangkap iaitu Hassan Hudaibi,Abdul Qadir Audah,Syeikh Muhammad Farghali,dan juga ketua sukarelawan Mujahidin perang Suez.Mereka semua telah dijatuhi hukuman mati kecuali Syed Qutb yang hanya dikenakan kerja berat selama 15 tahun.Syeikh Hasan Hudaibi juga turut dibebaskan kerana beliau mengalami serangan jantung dan doktor telah meyakini Hassan Hudaibi sudah tiada peluang untuk hidup.Peluang ini digunakan oleh Gamal Abdul Naser untuk mengampuninya kerana pada perancangan kerajaan pada keesokan harinya kerajaan akan mengeluarkan belangsukawa atas kematian Hassan Hudaibi.Namun atas perancangan Allah,Hassan Hudaibi masih lagi hidup dan terus memimpin Ikhwanul Muslimin sekaligus menggagalkan agenda kerajaan.
    Pada bulan Mei 1955,beliau telah ditangkap atas tuduhan berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan Mesir.Pada 13 Julai 1955,beliau telah dijatuhi hukuman penjara selama lima belas tahun dan kerja berat.   Semasa dalam penjara ini juga Syed Qutb telah didatangi utusan untuk menawarkan pembebasannya dengan syarat tetapi dengan lantang beliau berkata Aku merasa hairan dengan mereka yang mahukan manusia yang ditindas dan dizalimi berlutut memohon kepada penzalim dan penindas itu. Demi Allah, kalaupun dengan perkataan itu dapat menyelamatkan aku daripada tali gantung sekalipun, sesekali aku tidak akan mengucapkannnya. Aku lebih rela kembali menemui Allah dalam keadaan Ia meredhai aku dan aku meredhaiNya”.Namun semasa kunjungan muhibbah Presiden Iraq,Abdul Sakam Arif beliau telah dibebaskan sebagai tanda persahabatan antara Mesir dengan negara Iraq.Ini bermakna bahawa Syed Qutb telah dipenjarakan selama 10 tahun tanpa dibebaskan oleh pemerintah.Hanya selepas setahun dibebaskan,Presiden Iraq pada masa itu Abdul Sakam Arif telah terlibat dengan nahas udara dan terkorban.Oleh itu,kerajaan Mesir sudah mempunyai satu sebab yang kukuh untuk menangkap anggota Ikhwanul Muslimin tanpa adanya sekatan dari Iraq, Kerajaan Mesir telah mengadakan satu operasi pembersihan anggota Ikhwanul Muslimun di seluruh Mesir.Sekali lagi beliau di tangkap bersama dengan 3 orang saudara kandungnya iaitu Aminah,Hamidah dan juga Muhammad Qutb.Selain mereka berempat, 20,000 orang lagi anggota ikhwan atau mereka yang dipercayai bersekongkol dengan ikhwan telah ditangkap.Daripada jumlah itu,seramai 700 orang wanita turut terlibat.Namun menurut kenyataan Syamsu Badran kepada Zainab Ghazali,tahanan Ikhwan adalah sekitar 100,000 orang yang ditempatkan di penjara seperti Penjara Tawanan Perang,Penjara al Qal’ah,penjara Abi Za’bal,penjara al Faiyum,penjara di sekitar Iskandariah dan juga Tanta.Bahkan Ummu Ahmad seorang wanita berumur 85 tahun yang tinggal di Syibra  turut ditangkap.Ummu Ahmad adalah perempuan yang seangkatan dengan Imam al Banna.
    Syed Qutb  telah dituduh sebagai berkomplot dengan musuh negara untuk menjatuhkan kerajaan.Kebanyakan perbicaraaan keatasnya berkisar tentang apa yang di tulis olehnya dalam bukunya Petunjuk Sepanjang Jalan.Beliau telah dibicarakan di mahkamah tentera dan telah dijatuhi hukuman gantung bersama dengan 6 orang sahabatnya yang lain.Semasa dalam tahanan Presiden Gamal Abdul Naser telah menghantar sekali lagi  utusan kepada Syed Qutb bahawa dia akan memberi pengampunan jika Syed Qutb menulis surat meminta pengampunan dan juga menulis surat bahawa perjuangannya selama ini adalah salah .Syed sememangnya seorang yang bermaruah,beliau telah marah kepada utusan tersebut dan berkata  "Telunjuk yang bersyahadah setiap kali bersolat bahawa Tiada Ilah yang disembah dengan sesungguhnya melainkan  Allah dan Muhamad Rasulullah,tidak akan aku menulis satu perkataan yang hina. Jika aku dipenjara kerana benar aku redha. Jika aku dipenjara secara batil,aku tidak akan menuntut rahmat daripada kebatilan".Kesungguhan Syed Qutb menyebarkan konsep Hakimiyyah telah menyebabkan beliau dituduh sebagai cuba menjatuhkan kerajaan dan telah dijatuhi hukuman gantung pada pagi Isnin 29 Ogos 1966 bersama dengan 2 orang lagi rakan baiknya iaitu  Mohamad Yusuf Hawwash dan Abdul Fatah Ismail.Semasa beliau hendak dijatuhi hukuman gantung seseorang mengajarnya mengucap lantas Syed Qutb berkata “kerana kalimah Tiada Tuhan Selain Allah lah aku dihukum gantung’.

Syed Qutb - Perjuangan dan Sumbangan bhg 1

    Syed Qutb merupakan salah seorang pejuang Ikhwanul Muslimun Mesir. Beliau merupakan antara tokoh pejuang yang amat dikenali di seluruh dunia elain daripada Imam Hasan Al Banna. Walaupun popularitinya  tidak setanding dengan Imam Hasan Al Banna namun Syed Qutb tetap menjadi satu ikon yang tersendiri kepada fikrah perjuangan Islam seluruh dunia. Syed Qutb merupakan salah nama yang sering meniti di bibir setiap mereka yang memperjuangkan fikrah Islam di seluruh dunia. Daripada Mesir nama Syed Qutb terus dikenali didunia sehingga ke Nusantara. Pengaruh Syed Qutb lebih cepat tersebar apabila kitab tarsir Al Qurannya iaitu Fi Zilalil Quran digunakan di seluruh dunia. Selain itu,pengaruh Sayyid Qutb terus tersebar ke Nusantara apabila di bawa oleh pelajar Melayu di sana. Kebanyakan pelajar Melayu yang belajar di Mesir secara langsung mahupun tidak langsung akan terpengaruh dengan gerakan perjuangan Ikhwanul Muslimun.
       Beliau mula menjadi ahli kepada gerakan Ikhwanul Muslimun pada sekitar akhir tahun 1940-an. Beliau amat terpengaruh dengan keperibadian yang dimiliki oleh pengasas kepada Ikhwanul Muslimun iaitu As Syahid Imam Hassan Al Banna yang terbunuh akibat di tembak yang di percayai oleh kerajaan Mesir.Selain terpengaruh dengan perjuangan Imam Hassan Al Banna beliau juga turut terpengaruh dengan dengan aliran Akkad iaitu aliran pujangga sastera dan beliau bersama dengan aliran ini sehingga akhir hayatnya.
     Disini kami akan membincangkan tentang perjuangan Syed Qutb sebagaimana tajuk kami iaitu Perjuangan Syed Qutb.Kami akan menjelaskan tentang siapakah Syed Qutb dan juga cara dan langkan perjuangannya dalam mendaulatkan sistem khalifah sehingga idea beliau menjadi ikutan kepada fikrah perjuangan Islam sehingga kini. Kami juga sebolehnya akan menghuraikan tentang idea dan seruan yang di bawa oleh tokoh ini.
      Syed Qutb telah menyertai Ikhwanul Muslimun pada tahun 1951 lagi dan beliau mula terkenal melalui penerbitan karya dan tulisan.Beliau juga orang pertama yang membaiah Hassan Hudaibi selaku Mursidul Am kedua Ikhwan Muslimun Mesir.Tindakan ini sebenarnya amat penting bagi mengelakkan perpecahan kepada anggota Ikhwan.Tindakan Syed Qutb membaiah Hassan Al Hudaibi dikira langkah yang cukup bijak kerana pengaruhnya yang kuat dalam jemaah Ikhwan itu sendiri.Jika Syed Qutb membaiah semestinya rakannya atau pengikutnya akan turut membaiahnya.

 Biodata Syed Qutb
    Nama sebenar Syed Qutb ialah Al-Maqhfurulahu Al-‘Arif Billah As –Syahid Sayyid Ibn Qutb Ibrahim. Syed Al-Qutb telah dilahirkan di kampung Musyah, daerah Asyut, Mesir. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1906. dia dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai kedudukan terhormat di kampung. Keluarga beliau juga merupakan keluarga yang mengikut ajaran agama. Selain itu, bapanya iaitu Haji Qutb Ibrahim merupakan seorang yang banyak berbakti kepada orang fakir miskin. Bapanya juga merupakan seorang yang disegani.Ayah kepada Syed Qutb bukanlah seorang yang kaya,beliau hanyalah seorang petani biasa yang perpegang kuat kepada ajaran Islam.Ini telah dinyatakan oleh Syed Qutb dalam buku yang dibuat untuk ayahnya yang berjudul Masyahid al Qiyamah fi al-Quran yang bermakna hari kebangkitan dalam al Quran.Didalam kitabnya al Taswir al Fanni fil al Quran                         ( cerita keindahan dalam Al Quran ) pula ada menyatakan harapan ibunya kepada Allah supaya menjadikannya hafaz al Quran dan dapat membacakan untuk ibunya dengan merdu.
            Ayahnya sering mengadakan majlis-majlis jamuan di rumahnya bagi menyambut hari kebesaran Islam seperti Nisfu Syaaban,Hari Ashura,Israj Mikraj bahkan sepanjang bulan Ramadhan para qurra akan membacakan Al Quran di rumahnya. Ayahnya juga sering mengadakan Majlis Tilawah Al-Quran terutamanya pada bulan Ramadhan. Ibunya juga merupakan seorang yang amat menyintai al-quran. Ini telah menarik minat anaknya iaitu Syed Qutb untuk mendalami al-Quran. Syed Qutb merupakan seorang yang mempunyai ingatan yang kuat. Ini telah terbukti apabila beliau telah berjaya menghafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda iaitu sebelum usianya mencecah 10 tahun.Beliau merupakan seorang yang berbakat dan mempunyai tahap kecerdasan yang tinggi ini dapat dibuktikan dengan kejayaannya sering menang dalam pertandingan tilawah Al Quran. Ini telah terserlah sejak beliau masih kanak-kanak lagi. Ini telah menyebabkan guru-gurunya kagum dengannya sehinggakan beliau naik kelas satu tanpa menghabiskan kelas persediaan.Selepas habis sekolah ini yang hanya berlangsung selama 5 tahun beliau ingin pergi ke Kaherah namun satu revolui yang berlaku sejak 1909 belum selesai sehinggakan beliau menangguhkan pengajiannya. Beliau juga merupakan seorang yang sentiasa mendampingi Al-Quran. Ini telah menyebabkan beliau pergi memasuki kuliah Darul Ulum. Darul Ulum merupakan sebuah pusat pengajian tinggi Islam dan sastera arab yang terkenal. Ini telah menyebabkan kefahamannya mengenai Al-Quran dan Islam menjadi semakin baik.Sebelum itu,beliau belajar di madrasah Muallimin al awwaliyya iaitu sebuah sekolah perguruan yang terletak di Kaherah ketika berusia 15 tahun dan tinggal bersama bapa saudaranya yang bernama Ahmad Husayn Uthman seorang lulusan Al Azhar.Selepas habis belajar di sini beliau telah menjadi tenaga pengajar sekolah rendah.Walaupun berhajat untuk menyambung pelajaran di Kaherah namun disebabkan tidak mampu beliau hanya memendam rasa tambahan pula ayahnya meninggal semasa beliau belajar di sini. Di Muallimin al awwaliyah juga,beliau telah berkenalan dengan seorang penulis yang bernama Abbas al Aqqad.Semasa disini juga juga beliau telah menulis di majalah parti Wafd yang bernama Balagh.Semasa di Dar al ulum pula beliau menjadi pengarang kepada majalah fikr al jadid.Beliau telah masuk ke sekolah persediaan ke Dar al Ulum pada umur 22 tahun iaitu pada tahun 1928 dan pada tahun 1930 barulah beliau masuk ke Dar Al Ulum.Beliau mengambil jurusan Bahasa Arab dan juga Ulum al Syari’ah.
            Selepas beliau menamatkan pengajiannya, beliau telah melibatkan dirinya dalam bidang perguruan dan penulisan. Beliau telah dipindahkan ke bahagian pentadbiran di Kementerian Pelajaran di Kaherah pada tahun 1939. Pada tahun 1948 sehingga tahun 1950, beliau telah dihantar ke Amerika untuk mempelajari sistem pengajian dan pembelajaran di Colorado State College of Education. Setelah menamatkan pengajiannya di Amerika, beliau telah menumpukan seluruh hayatnya kepada pengajian Islamiah. Pada tahun 1951-1964, merupakan masa peralihan beliau. Pada ketika ini, lahirnya karya-karya agung yang menjadi buku warisan Islam. Tafsir “Fi Zilalil Quran” merupakan karya yang menjadi mercu tanda daya penghasilan intelektualnya. Beliau telah mengambil masa selama 8 tahun. Pada tahun 1945, Syed Al-Qutb telah menyertai Gerakan Islam Ikhwan. Syed al-qutb pernah ditangkap tetapi telah dibebaskan oleh Jamal Abdul Nasir. Namun selepas setahun dibebaskan, Syed Al-Qutb dan rakan-rakannya telah ditangkap semula. Pada tahun 1966, beliau dan rakan seperjuangannya iaitu Muhammad Yusof Hawwash dan Abdul Fatah Ismail telah dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tentera Mesir. Syed Al-Qutb telah menemui ajalnya pada pagi isnin pada 29 ogos 1966.Namun selepas Mahkamah Tentera Mesir menjatuhi hukuman gantung  ia telah menggemparkan seluruh dunia.Banyak pertubuhan luar negara mendesak supaya hukuman itu di tarik balik antaranya Parti Jamiat e Islami Pakistan,Majlis Pertubuhan Islam,Liga Awami,Liga Islam,Kesatuan Ikatan Britain,Setiusaha Agung Parti Islam Lubnan ( Fathi Yakan ) dan 40 orang ulamanya,Majlis al Ummah Tunisia serta mufti negarnya,Putera Mahkota Jordan,Persatuan Asas Sudan,Ilal al Fasi,Pengerusi Parti Kemerdekaan Morocco,Ketua Rabitah al Ulama Iraq,Syeikh Ahmad al Zahawi dan 3 orang ulama besarnya namun disebalik rayuan mereka itu semua Rejim Gamal Abdul Nasir tetap melaksanakan hukuman terbabit.

Isnin, November 29, 2010

Ikhwan Muslimun dalam lanskap politik Mesir

    
Ikhwanul Muslimin merupakan satu pertubuhan atau jemaah Islam yang diasaskan oleh As-syahid Imam Hassan al Banna ( 1906-1949 ) selepas empat tahun kejatuhan Khalifah Uthmaniyyah iaitu pada tahun 1928 yang telah dijatuhkan secara rasmi oleh pengkhianat Islam iaitu Mustafa Kamal Attartuk yang dikatakan dari keturunan yahudi Daunamah yang berasal dari Sepanyol kemudian berpindah ke Greek sekitar tahun 1500 bagi mendapatkan perlindungan dari kerajaan Islam . Selepas kejatuhan khalifah Islam,dunia Islam menjadi malap apabila sistem khalifah yang diasaskan sejak 1300 tahun lampau tiba-tiba roboh. Selepas jatuhnya khalifah ini maka parti atau pertubuhan sekular telah tumbah ibarat cendawan bagi mengantikan sistem khalifah ini. Maka bagi mengatasi masalah umat Islam inilah maka Ikhwanul Muslimin ditubuhkan yang bertindak selaku jemaah Islam bagi melawan gerakan sekular yang semakin merebak di negara-negara Islam.  Bagi sesetengah golongan salafiyyah yang tidak menyokong Ikhwanul Muslimin memanggilnya pertubuhan ini sebagai Al Hasaniyyin atau pemikiran Hasan al Banna. Jemaah Ikhwanul Muslimin ini sebagaimana yang diketahui bahawa telah diasaskan oleh Imam Hasan al Banna dii bandar Ismailiyyah Mesir bersama dengan beberapa orang lagi sahabatnya seperti Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Khusairi, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Hasbullah, Ismail Izz dan Zaki al-Maghribi.
     Tujuan utama Ikhwanul Muslimin ditubuhkan ialah untuk menegakkan kembali sistem khalifah Islam supaya umat Islam kembali kuat dan mampu untuk menumpaskan pengaruh barat yang telah menguasai negara-negara arab pada ketika. Ikhwan juga berperanan dalam mengubah persepsi masyarakat dalam bab perjuangan , akhlak dan juga pemahaman Islam. Pada tahun 1940,Ikhwanul Muslimin telah meluaskan pengaruhnya ke negara negara lain terutamanya negara arab seperti Palestin, Quwait, Algieria, Yordania, Suriah ,Yaman dan juga Sudan. Mursyid Am pertama atau pengerusi Ikhwanul Muslimin iaitu Imam Hasan al Banna telah mati ditembak oleh mereka yang tidak dikenali tetapi dipercayai dibunuh oleh kerajaan Mesir pada waktu itu iaitu sekitar 12 Febuari 1949. Selepas kematian Imam al Banna, Gerakan jemaah Ikhwanul Muslimi n telah dipimpin pula oleh Mursyid Am kedua iaitu Hasan Hudaibi. Pada tahun 1973,Syeikh Hasan al Hudaibi telah wafat dan diganti pula dengan Umar Tilmisani dan antara peristiwa yang paling penting pada tahun 1970-an ialah kenaikan Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir dan beliau telah bertindak membebaskan semua tawanan Ikhwanul Muslimin yang ditangkap semasa rejim sebelumnya.

Biodata Imam Hasan al Banna.

    Imam Hasan al Banna telah dilahirkan di perkampungan Mahmudiah di bahagian Buhairah Mesir sekitar tahun 1906. Beliau telah dilahirkan dalam satu kelompok keluarga yang berpegang kuat dengan ajaran agama Islam yang bermazhab Imam Ahmad ibnu Hambal. Ayahnya merupakan seorang imam dikampungnya dan menyara keluarga dengan membaiki jam. Ayahnya membahagikan masa antara kerja dan juga perjuangan yang akhirnya menjadi tarbiyah bagi diri Imam al Banna untuk terus berjuang menentang kebatilan. Diantara karya ayahnya ialah Kitab Tafsir Imam Ahmad bin Hambal. Beliau telah menuntut ilmu al Quran dengan ayahnya sehingga beliau telah hafaz 30 juzuk al Quran dan ayahnya juga telah memberikan kebenaran kepadanya untuk membaca kitab dalam simpanannya sehingga Imam al Banna menjadi seorang yang berpengetahuan. Keizinan yang diberikan oleh ayahnya untuk membaca kitab dalam simpanan itu sendiri telah menunjukkan bahawa Imam Hasan al Banna seorang yang berkaliber dan bijak dalam ilmu agama sehingga kurang perlu bimbingan dalam bidang agama. Pada usia 16 tahun beliau telah dihantar oleh keluarganya belajar di Dar al Ulum ( Universiti Kaherah sekarang ) untuk menuntut ilmu dalam perguruan. Pada 1927,beliau telah lulus di Dar al Ulum dan telah mengajar di sekolah kerajaan di Ismailiah. Disini beliau telah melihat keparahan sosial masyarakat pada waktu itu dengan wujudnya pusat maksiat seperti disko dan sebagainya. Dan pada 1928, beliau telah mewujudkan sebuah harakah Islam yang diberi nama Ikhwanul Muslimin atau persaudaraan Islam yang ditubuhkan bersama pengikutnya yang setia.
    Keadaan pada zaman itu sememangnya penuh dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam dimana para kaum wanita menuntut persamaan taraf sehingga satu tahap mereka ini telah membuang purdah dan telah memakai pakaian barat. Pemikiran sekular,komunis dan juga lainnya yang jelas bertentangan dengan Islam telah masuk secara mendadak mencari pengaruh di Mesir. Pemikiran Nasionalis di negara Islam telah dipelopori oleh tokoh dunia Islam seperti Kamal Attartuk dan juga Gamal Abdul Nasir.  Para ulama pada masa ini sudah tidak mampu untuk berbuat apa melainkan mengeluarkan fatwa bahawa mereka yang lari dari landasan Islam ini telah terpesong dan murtad. Para ulama telah dipaksa untuk mengeluarkan fatwa bahawa Raja Farouk merupakan Khalifah Islam dengan gelaran Amirul Mukminin dan dari keturunan Rasulullah. Dalam menghadapi kekalutan masyarakat pada waktu ini,Imam Hasan al Banna telah memainkan peranan penting dengan menyeru masyarakat pada masa itu untuk kembali semula kepada Islam. Ramai ulama dan orang awam menghadiri ceramahnya kerana mempunyai butir-butir yang mampu untuk menyinarkan kembali Islam. Bagi mengatasi maslah sosial ini,Imam Hasan al Banna telah mengutus surat kepada Raja Farouk dan juga menterinya bagi menuntut pemerintah memberi contoh yang baik kepada rakyatnya. Antara permintaan Ikhwanul Muslimin ialah  mengharamkan pergaulan bebas antara perempuan dan lelaki,mengharamkan meminum arak di upacara-upacara rasmi kerajaan,para pemimpin kerajaan perlulah berhenti dari  berjudi khususnya di tempat-tempat judi,para pemimpin juga hendaklah berhenti dari berjudi lumba kuda,pemerintah juga hendaklah berhenti dari bersuka-suka di kelab-kelab malam dan panggung hiburan,mereka juga hendaklah berhenti dari memperlihatkan tubuh anak-anak dan isteri-isteri mereka dalam surat khabar dan juga media,mereka hendaklah mendirikan shalat,para pemimpin juga hendaklah berbicara dalam  Bahasa Arab bagi menggantikan percakapan dalam bahasa Inggeris dan juga Perancis,mereka hendaklah berhenti dari menggunakan pengasuh Inggeris untuk menjaga anak-anak mereka dan pemerintah juga hendaklah berhenti dari menghantar anak mereka ke sekolah asing yang membahayakan akidah.

Peranan Ikhwanul Muslimin dalam Menjatuhkan Sistem Beraja.

   Sistem beraja Mesir pada masa itu dipimpin oleh Raja Farouk yang mengambil pemerintahan dari ayahnya iaitu Raja Fuad 1 dari dinasti Muhammad Ali. Baginda merupakan cucu kepada Muhammad Ali Pasha iaitu seorang pegawai tentera kepada khalifah Uthmaniyyah. Muhammad Ali Pasha pada zamannya memiliki tentera yang canggih dan moden berbanding dengan pemimpin tentera Uthmaniyyah yang lain. Muhammad Ali Pasha merupakan keturunan Albania dan berkahwin dengan orang Mesir sehingga lahirnya Raja Farouk iaitu raja terakhir dinasti Muhammad Ali di Mesir. Baginda telah menjadi raja sejak dari umur 16 tahun iaitu pada tahun 1936 lagi dan mula berucap di radio sekaligus menjadikan baginda raja pertama Mesir yang berucap secara terus dengan rakyat. Sistem beraja Mesir telah terhapus secara keseluruhannya melalui Revolusi Julai 1952 tetapi secara rasminya pada tahun 1954. Sistem kepegawaian kerajaan Mesir seperti Polis,Tentera dan jabatan kerajaan lainnya berada pada tahap terendah dimana banyak penyelewengan dan juga rasuah berlaku. Pada 25 Febuari 1952,British telah bertindak menyerang polis Mesir yang enggan menyerah kalah kepada British menyebabkan seramai 100 orang anggota Polis Mesir telah terbunuh. Rakyat Mesir secara amnya marah dengan situasi ini sehingga berlakunya rusuhan di bandar Kaherah. Pada keesokan harinya yang juga digelar oleh penduduk Mesir sebagai Sabtu Hitam dilihat berlakunya revolusi kedua selepas revolusi 1919. Rakyat beramai-ramai keluar dan menyerang kepentingan British dan juga syarikat asing sehingga banyak berlakunya kemusnahan.
     Penggulingan sistem beraja Mesir ini dilakukan setelah rakyat Mesir terutamanya golongan Ikhwanul Muslimin menghadapi tekanan yang dasyhat dalam sistem politik Mesir pada masa itu.Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Raja Farouk ( 11 Febuari 1920-18 Mac 1965 ) merupakan seorang raja boneka yang hanya mengikut telunjuk barat semata-mata yakni dalam erti kata mudah Raja Farouk merupakan proksi barat di Mesir Khasnya dan di dunia Islam amnya. Revolusi ini setelah pemerintah Mesir yang dipimpin Raja Farouk telah menangkap seramai kira-kira 10,000 orang anggota Ikhwanul Muslimin yang pernah berjihad di bumi Palestin. Pada masa itu juga berlaku pergolakan di Palestin yang melibatkan kemasukan beramai-ramai puak-puak yahudi dan golongan Ikhwanul Muslimin yang merupakan situs penyelamat orang telah menghantar ramai ahli untuk berjihad di sana. Ikhwanul Muslimin merupakan antara pertubuhan Islam dunia yang pertama yang mengambil berat mengenai masalah Palestin ini. Ini dibuktikan pada tahun 1935,Imam al Banna telah menghantar saudaranya Abdur Rahman al Banna dan juga Muhammad Asad al Hakim ke Palestin untuk melihat ruang bantuan yang boleh diberikan oleh Ikhwanul Muslimin untuk menyelamatkan rakyat Palestin. Pada tahun 1936,Ikhwanul Muslimin telah membuka cawangannya di Haifa Palestin dan ke wilayah lain. Pada 1948,terdapat 25 cawangan Ikhwanul Muslimin di Palestin.
    Namun sekatan telah dikenakan terhadap mereka yang berjihad kerana barat melihat golongan Ikhwan ini mampu untuk menundukkan yahudi pada masa itu. Pada  awalnya mereka hanya tidak dibenarkan masuk ke Palestin secara beramai-ramai namun akhirnya mereka yang terlibat dengan jihad tersebut turut ditahan atas alasan keselamatan negara. Peperangan di Palesin telah bermula sejak zaman Imam Hasan al Banna lagi,dimana Imam Al Banna pernah meminta bantuan persenjataan dari kerajaan beraja Mesir untuk mempertahankan Palestin namun tidak dilayan atas alasan itu bukan urusan bagi negara Mesir. Muhammad Fahmi Naqrasi selaku Perdana Menteri pada waktu itu telah menyekat kemasukan tentera sukarela Ikhwanul Muslimin ke Palestin. Kerana perasaan tidak puas hati berlaku pada Disember 1948,Naqrasi telah diculik dan dibunuh yang di percayai dilakukan oleh anggota Ikhwanul Muslimin. Semasa jenazahnya hendak dikebumikan pengikut Naqrasi telah berteriak bahawa “ kepala Naqrasi harus di bayar dengan kepala Hasan al Banna”. Ini dapat dibuktikan apabila Syeikh al Banna telah wafat kerana ditembak pada 22 febuari  1948 yang dilakukan oleh pembunuh yang masih tidak diketahui. Jawatannya telah digantikan dengan Mursyidul Am yang baru iaitu Syeikh Hasan al Hudaibi yang mana antara orang yang pertama membaiahnya ialah Syed Qutb.
     Semasa Hasan Hudaibi menjadi mursyid inilah beliau merasai tekanan yang dihadapi oleh Ikhwanul Muslimin amat hebat sehinggakan beliau terfikir untuk menjatuhkan kerajaan Mesir pada masa itu melalui kaedah persenjataan bukannya melalui pilihanraya lagi. Beliau telah bertindak bekerjasama dengan Kolenal Gamal Abdul Nasir untuk menjatuhkan Raja Farouk yang menjadi boneka barat. Perjanjian dimeterai antara Kolenal Gamal Abdul Nasir dan Syeikh Hasan Hudaibi atas nama Islam. Gerakan pengulingan kerajaan beraja ini dikenali sebagai gerakan Dubbat al Ahrar yang dipimpin oleh Kolenal Gamal Abdul Nasir dan dibantu oleh golongan Ikhwanul Muslimin. Pihak Kolenal Gamal Abdul Naser telah memberi latihan ketenteraan dan juga persengjataan kepada kelompok Ikhwanul Muslimin. Antara pemuka Ikhwan Muslimin yang paling aktif menyokong Revolusi ialah Syed Qutb dan dikatakan Kolenal Gamal Abdul Naser sering mengunjungi rumah Syed Qutb di Helwan. Syed Qutb juga meminta ahli Ikhwan supaya turut mendokong revolusi tersebut dan menurut Al Khalidi seorang pemerhati Ikhwanul Muslimin,Syed Qutb menjadi seorang yang disanjung oleh
anggota revolusi setelah berjaya menggulingkan kerajaan Monarki Mutlak Antara alasan yang digunakan oleh Kolenal Gamal Abdul Nasir untuk menjatuhkan intitusi beraja Mesir ialah kekalahan Mesir dalam perang Arab-Israel 1947 yang menyaksikan kewujudan negara haram Israel dan juga pengepungan Istana Raja Farouk oleh Britain pada 1942 sehingga memalukan Mesir. Kolenal Gamal Abdul Nasir telah bertidak merampas kerajaan dan memaksa Raja Farouk turun takhta. Kolenal Gamal Abdul Nasir merupakan pemain utama dalam siri rampasan kuasa ini dengan menggunakan nama Jeneral Naguib kerana Jeneral Naguib lebih berpengaruh. Pada pagi 23 Julai 1952 telah berlaku rampasan kuasa dan berita revolusi telah dibacakan oleh Anwar Sadat. Berjayanya revolusi ini kerana penerimaan rakyat terhadap konsep Nasionalis yang telah dibawa masuk oleh Perancis,Britain dan juga negara barat lainnya. Semangat Nasionalis ini adalah semata-mata untuk memerangi bangsa asing yang cuba menguasai Mesir seterusnya menyebabkan berlakunya revolusi Meir ini. Semangat Nasionalis warga Mesir pada masa ini amat kuat sehingga lahirnya adagium yang berbunyi Mesir untuk bangsa Mesir.
    Selepas berjaya menjatuhkan sistem kerajaan beraja tersebut Kolenal Gamal Abdul Nasir telah mungkir janji dan tidak melaksanakan Islam kerana beliau melihat sistem Islam pada masa itu tidak sesuai dilaksanakan di Mesir berbanding dengan sistem Sosialis. Majlis Revolusi yang dipegang oleh Gamal Abdul Nasir dan juga Anwar Sadat telah menolak untuk melaksanakan syariat Islam. Namun begitu, Kolenal Gamal Abdul Nasir tetap menawarkan 3 jawatan menteri untuk diisi oleh golongan Ikhwanul Muslimin. Syeikh Hassan al Hudaibi selaku pimpinan Ikhwanul Muslimin telah bersetuju dan telah menghantar 3 nama ahli ikhwan tetapi 2 daripadanya tidak dipersetujui oleh Gamal Abdul Nasir. Kekecohan telah berlaku sehinggakan maktab Irsyad bersidang dan memetuskan untuk menarik diri kerana jawatan menteri ini tidak dapat mendesak supaya Islam dilaksanakan dan juga kerana kuasa pemutus tidak berada ditangan menteri sebaliknya di tangan tentera revolusi yang dipimpin Gamal Abdul Nasir. Semasa era pemerintahan Anwar Sadat,beliau telah melaksanakan pemerintahan diktator kerana baginya ia menjadikan Mesir sebuah negara yang penuh dengan rasuah,nepotisme dan juga kronisme sebagaimana yang berlaku terhadap Iran.
    Selepas kejatuhan negara monarki Mesir kepada tangan tentera, Raja Farouk telah dibuang negeri dan baginda pada mulanya telah menetap di Monaco dan kemudiannya di Itali. Selepas jatuh dari kerajaan baginda melantik anaknya iaitu Raja Fuad 11 yang masih kecil sebagai raja namun hakikatnya sudah tiada raja di Mesir kerana Mesir sudah mengamalkan sistem republik. Semasa rampasan kuasa oleh Gamal Abdul Nasir,Raja Farouk telah meminta bantuan Amerika Syarikat namun tidak berjaya. Beliau telah dihantar keluar negara dengan iringan ketat tentera Mesir,oleh itu telah berakhir pemerintahan beraja Mesir dengan Presiden pertamanya ialah Muhammad Naguib. Semasa di dalam buangan baginda masih mempunyai perangai seperti dulu iaitu suka hidup bermewah dan juga suka makan sehingga berat baginda mencecah 136 kilogram. Baginda dikatakan telah mati semasa di meja makan kerana dipercayai diracun oleh pihak tertentu dan ini dikuatkan lagi dengan tidak ada bedah siasat keatasnya. Jenazahnya telah dikebumikan di Pemakaman Muhammad Ali.
   
The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters