Pengikut

Khamis, Februari 10, 2011

Konflik Takhtha Johor abad ke 19


  
( Sir Thomas Stamford Reffles )
  Pada 28 Januari 1819,Stamford Reffles telah tiba di Singapura dan meminta kebenaran Temenggung Abdul Rahman penguasa Singapura untuk membina loji di Singapura.Ini merupakan satu persetujuan awal yang dibuat kerana Reffles tahu Sultan Abdul Rahman yang berada di Riau semestinya tidak akan menyetujui pembinaan loji kerana Baginda berada di bawah pengaruh Belanda.Pada tahun 1784,Belanda telah menyerang Riau dan mengusir Bugis dari Riau.Ini menyebabkan Kesultanan Johor dikuasai oleh Belanda Pula.Selepas itu,Sultan Mahmud yang berkuasa pada masa itu,telah melantik Engku Muda menjadi Yam Tuan Muda bagi mengukuhkan kuasa orang Melayu.Perlantikan ini telah menyebabkan perasaan tidak puas hati orang Bugis dan mereka menyerang kembali dan melantik Raja Ali sebagai Yam Tuan Muda.Selepas itu,Engku Muda dilantik sebagai Temenggung di Singapura namun ditolak oleh Engku Muda.Bugis melantik saudara kepada Engku Muda iaitu Abdul Rahman menjadi Temenggung di Singapura.
    Sultan Mahmud mangkat pada 1812 dan meninggalkan 2 orang putera iaitu Tengku Abdul Rahman ( putera bongsu ) dan Tengku Husin ( putera sulung ).Para pembesar Melayu menyokong Tengku Husin sebagai Sultan kerana Putera Mahkota sedangkan orang Bugis mahukan Tengku Abdul Rahman sebagai Sultan.Di sebabkan pengaruh Bugis kuat maka Tengku Abdul Rahman menjadi Sultan bagi seluruh empayar Johor-Riau.British telah menawarkan kepada Tengku Husin untuk menjadi Sultan.Tengku Husin yang disingkirkan selama ini terus menerima tawaran itu dan diangkat menjadi Sultan Johor pada 1819 dengan memakai gelaran Sultan Husin Muhammad Shah.Pada 6 Febuari 1819,Sultan Husin telah bersetuju dengan pembinaan loji British di Singapura dan sebagai saguhati Sultan Abdul Rahman di berikan 5000 dolar setahun manakala Temenggung Abdul Rahman telah diberi 3000 dolar setahun.Perjanjian yang ditandatangani pada tarikh tersebut juga mengandungi beberapa perkara seperti Sultan Husin menjadi Sultan Johor,Sebarang kuasa tidak dibenarkan membuka tempat di Singapura,Orang Brititsh tidak boleh mengcampuri hal ehwal Singapura dan Brititsh tidak akan membantu Sultan dalam peperangan.Pada 1823,Sultan Husin dan Temenggung setuju menyerahkan hak monopoli perniagaan dan cukai dan sebagai gantinya mendapat pencn 1500 dalar dan 800 dolar masing-masing.Pada 1824,Sultan Husin dan Temenggung Abdul Rahman menyerahkan secara langsung segala pangkat dan kedudukan di Singapura dan sebagai gantinya menerima 33 000 dolar dan pencen 1 300 sebulan manakala Temenggung Abdul Rahman mendapat 28 000 Dolar dan pencen 700 sebulan.Melalui perjanjian yang telah ditandatangani,British telah menguasai Singapura sepenuhnya.Pendudukan ini telah menyebabkan Belanda tidak berpuas hati kerana dikatakan melanggar perjanjian London 13 Ogos 1814.Masalah dengan Belanda selesai selepas perjanjian Inggeris Belanda ditandatangani pada 1824.Residen pertama Singapura adalah Kolonel Furqahar.


The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters