Pengikut

Jumaat, November 19, 2010

Protestan di Eropah

    Dalam agama Kristian sebenarnya terdiri daripada pelbagai aliran yang mana setiap aliran ini saling bertentangan bahkan kafir-mengkafir sehingga menyebabkan berlakunya pertumpahan darah.Agama Kristian berkecamuk dalam mencari siapa yang benar.Disamping itu,dalam intitusi gereja sahaja sudah mengalami banyak perbezaanya.Gereja di Timur mengalami perpecahan kepada gereja Koptik,gereja Yakobit,gereja Nestorian,gereja Maronit,gereja Ortodok Timur,dan juga gereja Armenia.Dalam intitusi gereja di Barat pula terbahagi kepada Katolik Roma dan juga Protestan.Dalam Protestan itu pula terbahagi pula kepada beberapa bahagian iaitu gereja Angelican-Episcopal,gereja Methodis,gereja Lutheran,gerela Bala Keselamatan,gereja Calvinis,gereja Mannonit,gereja Baptis dan banyak lagi aliran yang lainnya.Sebagaimana yang diketahui umum bahawa Protestan adalah sebuah aliran baru Kristian yang dipimpin oleh Martin Luther yang akhirnya menjadi satu aliran terbesar dan tertua dalam aliran Protestan.Sebelum Revolusi yang dilancarkan oleh Martin Luther,sebenarnya sudah ada gerakan pembaharuan gereja sebelum itu seperti yang dipimpin oleh John Wycliffe sekitar tahun 1329-1384 masihi di Britain.Selain itu,pembaharuan ajaran Kristian juga berlaku di Bohemia pada tahun 1373-1415 oleh Johannes Hus.Namun gerakan mereka ini boleh dianggap sebagai tidak berjaya mungkin kerana pada masa itu,masyarakat Kristian masih berpegang kuat pada Kristian yang mereka anut tanpa mempersoalkan tindakan pihak gereja.
    Pada masa sebelum Martin Luther,kuasa Paus di Rom amat kuat sehingga tiada yang boleh menentang bahkan pembaharuan yang dilakukan oleh mereka itu menjadi sia-sia.Pada zaman Martin Luther,keadaan masyarakat sudah dikira matang bahkan raja-raja di Eropah sudah mula mahu membebaskan kuasa daripada Paus di Rom.Di Jerman,masih ada raja yang masih setia kepada Paus di Rom tetapi ada sebahagiannya sudah mula menolak kekuasaan Paus.Semangat nasionalis di Jerman sudah berkembang pada masa ini dimana mereka ini sudah tidak mahu tunduk kepada kekuasaan asing yang mana bukan daripada bangsa Jerman.Raja-raja yang menentang kekuasaan Paus telah bertindak menyokong Reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawannya.
    Di Eropah juga pada kurun ke 15 tersebut,gerakan Reinessence sedang rancak kembali.Orang Eropah telah melihat kepentingan pembaharuan yang perlu mereka lakukan.Pembaharuan dilakukan dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan,ekonomi,sosial serta keagamaan.Martin Luther telah berusaha mempelajari Bible dalam bahasa Yunani dan Ibrani dan seterusnya menterjemahkan kepada bahasa Jerman.Selain menterjemahkan Bible Martin Luther bersama kawannya juga telah menterjemahkan banyak karya-karya ketua gereja pada zaman awal Kristian.Pada zaman Renaisence ini juga telah melahirkan pelbagai fahaman baru antaranya fahaman Humanisme yang menggabungkan konsep falsafah Yunani dan juga kepercayaan Kristian.Antara tokoh terkenal  fahaman Humanisme ialah Desiderius Erasmus yang mana Martin Luther sering berbincang dan berdiskusi dengannya dalam pelbagai perkara.Antara pencapaian terbesar dalam Renaisence di Eropah ialah penemuan mesin cetak oleh Johannes Getenburg.Walaupun teknologi percetakan telah lama ditemui oleh orang cina namun di Eropah ia hanya bermula dengan ciptaan Johannes Getenburg di Mainz pada 1454.Perjumpaan mesin cetak ini amat penting kerana ia bertindak sebagai pencepat dalam penyebaran ajaran Protestan.Karya-karya Martin Luther dan kawannya telah tersebar dengan cepatnya kerana bahan-bahan mampu dihasilkan dalam masa yang singkat.

    Martin Luther telah dianggap dan sememangnya merupakan pengasas kepada aliran baharu Kristian iaitu Protestan.Martin Luther telah dilahirkan di Esleban Jerman pada  10 November 1483 dan meninggal pada 1546.Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang amat taat kepada ajaran Kristian Khatolik.Ayahnya bernama Hans Luther dan ibunya bernama Margaretta. Semasa berumur 21 tahun Martin Luther telah melanjutkan pelajaran di Universiti Erfurd dalam bahagian Undang-Undang namun belum sempat memhabiskan pelajarannya,beliau telah bertindak berhenti dari belajar untuk menjadi paderi/rahib di gereja Santo Augustin[5].Martin Luther menamatkan pengajiannya setelah berlaku sesuatu peristiwa dalam hidupnya.Ia dikatakan berjalan dalam keadaan hujan dari Mansfeld ke Erfurd pada 2 jun 1505.Beliau merasa amat takut dan merebahkan diri ke tanah dan berdoa kepada Santa Anna supaya mengelak dari bahaya petir dan bernazar untuk menjadi Biarawan.Akhirnya beliau dengan ditemani oleh kawannya ke gereja Augustine tanpa diiringi oleh kedua ibubapanya kerana tidak bersetuju.Martin Luther amat tegas dalam pembelajaran dan mempunyai tahap pemikiran yang tinggi sehingga paderi di gereja tersebut telah memintanya untuk mempelajari teologi Kristian.Dalam masa 2 tahun sahaja beliau telah berjaya menamatkan pelajarannya dan dilantik menjadi Paderi sekitar tahun 1507.
    Nama beliau naik dengan cepatnya sehingga pada tahun 1512,beliau telah dianugerah dengan gelaran doktor dan menjadi guru besar teologi bahagian Kitab Suci di Universiti Wittenburg[6].Tugas utama beliau disini ialah mentafsir Bible dan juga memeriksa kitab asli.Disinilah,beliau mula menterjemahkan Bible kepada bahasa Jerman supaya bangsanya dapat menbaca Bible kerana selama ini hanya golongan agama sahaja yang boleh membaca bible dalam bahasa Latin tersebut. 
    Selepas sekian lama terlibat dalam ajaran Kristian,Martin Luther semakin memikirkan tentang cara ingin selamat dalam ajaran Kristian.Oleh itu,beliau telah menafsirkan Bible berlainan daripada tafsiran gereja.Dengan menggunakan penafsiran sendiri Martin Luther merasakan dirinya selamat dalam menempuh ajaran Kristian.Peristiwa ini berlaku sekitar tahun 1514,dimana penafsiran Martin Luther ini bermula apabila beliau menemukan kebenaran melalui kesaksian Paulus dalam Roma 1:16-17.Martin Luther menganggap dirinya sebagai penemu kepada kebenaran dimana segala hukuman yang diterima oleh oleh orang berdosa adalah rahmat Allah yang menerima orang yang berdosa dan putus asa sekaligus menolak mereka yang menganggap dirinya sebagai orang yang baik.
    Pemahaman Martin Luther ini telah menyebabkan beliau mentafsir Bible dalam pemahamannya sendiri,dimana sinilah bermulanya banyak pertentangan dengan puak Katolik.Allah yang difahami oleh Martin Luther adalah Allah yang berbeza yang dipegang oleh puak Katolik dan ajaran Martin Luther ini tersebar di Universiti Wittenburg sekaligus menjadi pusat gerakan Reformasi.Penyebab kepada Reformasi Martin Luther antara lain ialah pengamalan gereja yang bertentangan dengan konsep teologi yang diajarkan.Namun begitu,sebab-sebab diatas bukanlah pencepat kepada berlakunya Reformasi dalam ajaran Kristian.Reformasi hanya berlaku apabila gereja Katolik menjual dan melakukan penyelewengan  surat Indulgance atau surat Alfat oleh Johann Tetzel di Jerman.Bagi melahirkan penentangannya terhadap penyelewengan Johann Tetzel,Martin Luther telah mengumpulan sebanyak 95 dalil atau hujah bagi menentang penyelewengan yang berlaku.Tetapi menurut Ahmad Suhelmi dalam bukunya yang bertajuk Pemikiran Politik Barat:Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara Masyarakat dan Kekuasaan menyatakan bahawa dalil tersebut adalah sebanyak 99 dalil.Dalil tersebut telah ditampal di dinding gereja Universiti Wittenberg pada 31 Oktober 1517 sekaligus diingati sebagai hari Reformasi oleh puak gereja Protestan.Penjualan surat Alfat ini telah melahirkan rasa terhina oleh bangsa Jerman kerana duit dari surat tersebut akan diberi kepada Paus di Rom bagi menampung keborosannya.
    Dalil yang ditampal oleh Martin Luther telah dapat menimbulkan minat orang ramai sehingga dalil-dalil tersebut telah disebarkan oleh awam secara meluas.Dalil-dalil tersebut yang dalam bahasa Latin segera diterjemahkan oleh pelajar Martin Luther kedalam bahasa Jerman dan disebarkan ke seluruh Jerman.Selepas tersebarnya dalil-dalil Martin Luther,penjualan surat Indulgances telah merosot dengan mendadak sehingga telah memaksa Johann Tetzet menemui Paus pada masa itu iaitu Pope Leo x  bagi mendakwa bahawa Martin Luther penyebar ajaran sesat.Bagi mengurangkan ketegangan itu,Martin Luther telah mengutus sepucuk surat kepada Paus bagi menjelaskan tentang dalilnya tersebut.Tetapi sebaliknya pula berlaku apabila Paus di Rom telah memerintahkan supaya Martin Luther ke Rom bagi dibicarakan dalam masa 60 hari dan biasanya hukuman terhadap tuduhan menyebarkan ajaran sesat ialah mati.Sebagaimana yang diterangkan diatas,kebanyakan raja pada masa itu cuba membebaskan diri dari pengaruh Paus di Rom.Inilah yang sebenarnya telah menyelamatkan Martin Luther dari mengahadapi pengadilan di Rom.Raja yang melindungi Martin Luther ialah Raja Freidrick yang memerintah Seksen.Namun begitu Martin Luther tetap dibicakan tetapi di Jerman di kota Augsburg pada Oktober 1518.Ramai pengikutnya meminta supaya Martin Luther tidak pergi kepada pengadilan tersebut tetapi beliau tetap pergi sebagai tanda tidak bersalah.Jerman merupakan satu bangsa yang unik di Eropah.Apabila berbicara tentang Eropah adalah tidak lengkap jika tidak membicarakan tentang bangsa Jerman.Dengan berlakunya Reformasi gereja ini,Jerman sekali lagi menjadi kubu kepada Martin Luther dalam menyebarkan ajarannya.Jerman merupakan negara pertama yang menjadi pusat Protestan.
    Tidak terhenti setakat itu,pada 1520 Bulla atau surat rasmi telah dihantar oleh Paus kepada Martin Luther meminta Martin Luther supaya bertaubat tetapi Martin Luther membakarnya di hadapan kakitangan dan para guru besar di Universiti Wittinburg dan berkata bahawa Bullah tersebut sebagai terkutuk dari anti Kristus.Paus di Rom telah mengistiharkan bahawa Martin Luther sebagai sesat kerana membakar suratnya.Ajaran Martin Luther hakikatnya telah tersebar luas dan beliau mengetahui bahawa beliau semakin banyak menolak pokok ajaran gereja Katolik.Seorang pengikut kepada Martin Luther iaitu Philip Melanchthon telah bertindak menyusun pokok ajaran Martin Luther dan tulisan tersebut diberi nama Pokok-pokok Teologi yang dikeluarkan pada 1521.Buku ini merupakan dogma pertama puak Protestan.Philip Melanchthon banyak membantu Martin Luther dalam melakukan penterjemahan kepada Kitab Bible.Dalam ajaran Protestan,Bible dianggap satu-satunya sumber ajaran gereja yang dianggap benar yang disebut sebagai Sola Scriptura.Oleh itu,segala bahan atau sumber rujukan Kristian selama ini telah dianggap sudah tidak lagi relevan dan hilang wibawa.Menurut ajaran Martin Luther,apa sahaja yang berlawanan dengan Bible dianggap sebaagi terhapus tetapi yang tidak nyata tidak pula dihapuskan,ini disebut sebagai adiafora.Inilah yang kita lihat bahawa tidak banyak perbezaan antara ajarah Lutheran dan Katolik dalam perkara ibadat.
    Kemunculan Reformasi ini tentulah mempunyai sebab.Terdapat sekurang-kurangnya 3 sebab yang mendorong berlakunya Reformasi Protestan.Pertamanya mungkin disebabkan lahirnya negara bangsa di Eropah.Kelahiran Negara Bangsa di Eropah menandakan bahawa bahawa Eropah telah mengalami satu zaman pencerahan dan kesedaran tentang hak masing-masing.Dalam kaedah negara bangsa ini,sempadan sesebuah negara ditentukan dengan kedudukan bangsa tersebut.Apabila sebuah negara tersebut diduduki oleh satu bangsa sahaja maka apabila berlaku penentangan ia semestinya akan melibatkan semua orang dan inilah juga yang mempercepatkan proses Reformasi itu sendiri.
    Sebab yang kedua kemungkinannya tekanan dalam bidang ekonomi di Eropah.Di Eropah sahaja dianggarkan mempunyai penduduk sekitar 60-80 juta orang tetapi kehidupan di Eropah pada masa itu amat sukar terutamanya golongan bawahan.Wujud golongan ekonomi kapitalis yang dimonopoli oleh golongan Berjuois.Ini bermakna di Eropah pada masa itu,ekonominya hanyalah milik kepada golongan bangsawan sahaja sedangkan rakyat biasa masih mengamalkan kegiatan sebagaimana sebelum zaman Renaison.Kaum tani telah bertindak menyokong agenda Martin Luther kerana sudah bosan hidup dalam keadaan tersebut.Sokongan kaum tani ini amat penting kerana kaum ini merupakan yang dominan dalam masyarakat Eropah.Selama ini mereka takut untuk menentang sistem feudal tambahan disebabkan oleh kepercayaan kuat terhadap gereja.Dengan munculnya ajaran Protestan,mereka bersama dengan Martin Luther menentang penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat Katolik.
    Sebab ketiga yang menyebabkan berlakunya Reformasi Protestan ialah kelemahan sistem Paus.Selepas perang Salib,umat Katolik perlu mengakui bahawa sistem Paus sudah tidak boleh dipercayai lagi.Semasa pejuang Kristien dalam misi perang tersebut,mereka bukan sahaja datang untuk berperang tetapi mereka juga datang dan melihat satu ketamadunan yang tinggi yang masih belum ada di Eropah.Apabila mereka balik ke Eropah,mereka telah menjadi orang yang bebas sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Paus.Mereka balik dan cuba meniru tamadun Islam untuk di praktikkan di Eropah.Paus di Eropah telah melakukan sesuatu yang menyebabkan masyarakat Katolik hilang hormat kepada mereka.Paus menggunakan duit rakyat untuk kepentingan mereka semata-mata tanpa mempedulikan nasib rakyat biasa.Paus Alexander VI contohnya suka mengumpul emas dan main perempuan.Paus mempunyai 9 orang anak luar nikah yang mana 7 orang dapat sebelum menjado Paus dan 2 orang selepas menjadi Paus.Masalah yang dilakukan oleh Paus Alexander ini amat memalukan puak Katolik.Sebahagian mereka ini merasa kecewa kerana Paus sendiri tidak mengikut ajaran Kristian.Oleh itu masyarakat Kristian berpendapat bahawa perlu dilakukan reformasi terhadap gereja Rom.
    Pengaruh Kristian Protestan tidak hanya tertumpu ditempat lahirnya di Jerman namun turut berkembang ke pelbagai negara seperti British,Amerika Syarikat dan banyak negara lagi.Kristian Protestan telah menjadi pesaing kepada Kristian Katolik yang telah lama bertapak di dunia Kristian.Kemunculan ajaran Kristian Protestan telah menyebabkan pengaruh gereja Katolik semakin susut sehingga berlaku peristiwa pembunuhan puak Kristian
Protestan di Perancis pada 1572.Orang Kristian Katolik lebih suka merujuk diri mereka sebagai Katolik Amerika bukannya lagi merujuk kepada Katolik Roman.Bahkan Ketua Bishop Ireland dan Kardinal Gibbon menggesa supaya penganut Katolik Amerika supaya menerima cara hidup Protestan.Ini sekaligus menunjukkan kelembutan golongan Katolik yang selama ini sering melancarkan konfrantasi terhadap golongann Protestan.Namun  persoalnnya sekarang,adakah golongan Katolik boleh menerima golongan Protestan sebagai satu mazhab yang ada dalam ajaran Kristian?.


Bendera.....

Mungkin minggu ini minat saya terarah kepada bendera..Setelah melihat kebanyakan bendera terutamanya yang berada di nusantara makan dapat saya membuat kesimpulan bahawa bendera yang berjalur merah dan putih sudah dianggap sebagai warna sejagat bagi Nusantara terutamanya.
BENDERA PATANI..

REPUBLIK ISLAM PATANI
Bendera tubuh KDYMM Sultan Muhammad IV pada tahun 1899M dan juga dijadikan bendera Negeri Kelantan . Di tubuh harimau mengandungi ayat -ayat suci al-Quran.Ukiran kayu berbentuk harimau dan ditubuhnya mengandungi ayat suci al-quran .Mengikut cerita pemilik asal ukiran ini ,Banginda ,Sultan Muhammad IV semasa remajanya tetarik pada ukiran ini yang terletak pada kiri kanan dinding di atas pintu dalam istana Sultan Ahmad (putera sulong Sultan Muhhammad II).Dan semasa pemerintahan banginda telah berkenan untuk mengambil corak harimau ini dan mengubah- suai sedikit corak dan ayat al Quran pada tubuh harimau untuk dijadikan sebagai lambang bendera tubuh Baginda dan Bendera Negeri Kelantan.
 kokos island
BENDERA SINGA OTTOMAN
BENDERA SULU

BENDERA KESULTANAN INDONESIA

BENDERA MADGASKAR
SANG SAKA MALAYA
BENDERA TRUMON
BENDERA ACHEH
 BENDERA JERMAN LAMA

Globalisasi Bendera 2

    Selain daripada yang telah saya muatkan dibawah..Saya mendapati sesuatu yang manarik apabila mengkaji tentang kesamaan yang ada pada bendera.Pada kali ini saya ingin mengambil bendera Singapura sebagi subjek awal dan menilai tentang kesamaan bendera.Mungkin apa yang difikir oleh saya ini menyamai fikiran pensyarah saya yang mengatakan manusia zaman dahulu tidak sedar tentang globalisasi akan berlaku.Mungkin secara tidak langsung ini akan menyokong teori pensyarah saya itu namun ini semua hanyalah padangan saya sahaja yang mingkin betul dan mungkin salah...
    Singapura merupakan negara istimewa yang telah mempunyai sejarah panjang.Ia juga merupakan sebuah kawasan yang strategik bahkan pembangunannya lebih pesat berbanding Kuala Lumpur.Dengan populasi majoriti Cina dan 15% Melayu dan sedikit India ia menjadikan lagu negaranya dalam bahasa Melayu iaitu MAJULAH SINGAPURA.Bendera Singapura juga jika diperhatikan tidak lepas daripada pengaruh Merah Putih sebagaimana kebanyakan bendera lain..Pada saya,mungkin bendera ini lebih kepada Indonesia..
Jika dibandingkan antara bendera Indonesia dengan bendera Singapura,kita dapat melihat bahawa coraknya masih sama cuma ada penambahan bulan dan bintang di bendera Singapura mungkin merujuk kepada Islam.Namun satu perkara yang bermain di fikiran saya ialah mungkinkah bendera Singapura ini meniru daripada bendera China?...maksud saya dari segi bintangnya..
    Dalam bendera Singapura terdapat 5 bintang namun dalam bendera China terdapat 4 bintang..Namun persoalan timbul sekali lagi mungkinkah bendera China ini juga ditiru?...kerana jika diperhatikan bendera China dari segi warna latarnya adalah menyamai bendera Soviet Union,..
Disini jelas kita melihat bahawa bendera Soviet Union adalah hampir sama dengan bendera China mungkin disebabkan oleh hubungan rapat ideologi komunis yang diamalkan oleh kedua buah negara tersebut.
Satu lagi negara yang mempunyai bendera yang seakan bendera China ialah Vietnam.
Berdasarkan fakta yang saya baca,saya menjadi begitu yakin bahawa bendera Vietnam ini meniru bendera China.Dari segi ideologi mereka ini mengamalkan ideologi Komunis.Vietnam pernah mengalami pasifikasi oleh China selama 1000 tahun.Sehinggakan pada abad ke 20 pun mereka masih mengamalkan adat budaya China dan bagi mereka jika perkahwinan contohnya tidak memakai adat China maka perkahwinan itu dianggap sebagai tidak sah.
Setelah diselidiki,ada satu bendera diTanah Melayu yang seakan-akan bendera Singapura..
   Bendera diatas ialah bendera PKMM atau sesetengah mengatakan bahawa itu merupakan bendera PUTERA-AMCJA.Jika diperhatikan sebagai mana bendera lain,ia juga tidak lepas daripada bendera yang hampir sama dengan Indonesia.Dan bintangnya ditambah sebagaimana bendera Singapura.Untuk mengetahui samada teori ini benar maka hanya ada satu cara yang dapat difikirkan saya ialah menentukan tarikh wujudnya bendera ini.Dan saya secara peribadi belum menemukan tarikh penggunaan bendera ini...
    Hakikatnya bendera yang wujud di dunia terutamnya yang di Nusantara ini adalah hampir sama..Jika kita melihat bendera Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ia kelihatan seperti bendera Jerman..

Jika dilihat bendera ini,Ia terdiri daripada warna putih,merah,kuning dan bawahnya berjalur hitam dan ditengahnya diletakkan gambar harimau yang sehingga sekarang masih digunakan sebagai simbol Malaysia.
Manakala bendera Jerman ini berjalur hitam,merah,kuning..Jika dibandingkan dengan Bendera Negeri Melayu Bersekutu itu makan warnanya sama cuma susunan jalur yang berbeza dan bendera Jerman tiada jalur Putih..
Bendera Malaysia mempunyai jalur merah putih dan banyak negara lain pun mempunyai merah putih itu..Maka pada saya,saya menolak keras bendera Malaysia meniru bendera Amerika..Maka disini pada pendapat saya,bendera Malaysia ialah selaras dengan bendera negara jajahan British atau negara komenwel.Jika kita perhatikan negara komenwel,kebanyakan bendera mereka atau bekas bendera negara mereka mempunyai bendera British namun Malaysia hanya menggantikan dengan bulan bintang.Jika kita melihat bendera pertama Amerika pun kita akan dapat melihat kesamaan antara komenwel.Amerika merupakan antara tanah jajahan British yang paling awal merdeka.
Diatas merupakan bendera pertama US..Dan jika kita melihat kepada jalur ini,saya juga lebih suka merujuk kepada British dimana bendera Syarikat Hindia Timurnya sudah menggunakan jalur merah putih ini...
Diatas merupakan bendera Syarikat Hindia Timur Inggeris yang sudah menggunakan jalur merah putih dan ia digunakan di kebanyakan negara terutamanya yang negara yang ditakluk oleh British..
Namun begitu ada juga yang menggunakan warna biru sebagai ganti merah contohnya bendera Greece..
Bendera cadangan Malaysia juga mempunyai jalur biru..
Jika diperhatikan bendera diatas seakan bendera EU..Tidak dapat dipastikan samada EU meniru atau bendera itu meniru EU...Satu perkara menarik pada saya satu lagi ialah bendera Wilayah Persekutuan Labuan yang mirip bendera Belanda..
Jika dibuang bulan dan bintang itu maka jadilah bendera Belanda..
Diatas merupakan bendera Cina Islam yang dikatan bermula sejak zaman dinasti Tang lagi apabila ada maharaja dinasti itu yang memeluk Islam..Namun ada pihak yang tidak bertanggungjawab telah membuang kalimah syahadah dari bendera itu...
Perbincangan tentang bendera ini pada saya amat menyeronokkan dan makin membuka minda pada saya...Rupanya banyak bendera didunia ini yang mempunyai keserupaan .. Persoalannya adakah ia satu peniruan atau ketidak sengajaan yang berlaku dalam penciptaan bendera itu sendiri...

Globalisasi Bendera 1

    Pensyarah saya pernah mengatakan bahawa manusia tidak tahu akan berlakunya globalisasi menyebabkan kebanyakan daripada masyrakat pada masa itu melakukan peniruan samada dari segi lagu mahupun bendera..
Semasa dalam perbentangan saya dalam subjek sejarah Malaysia,ada membawakan tentang persamaan yang hampir antara bendera yang berlaku..Antara nya ialah bendera Indonesia itu sendiri yang dikatakan meniru bendera Belanda.

     Bendera Belanda ini telah digunakan sejak abad ke 14 lagi.Belanda pada kurun ke 18 dan 19 merupakan antara penjajah yang kuat.Belanda telah berjaya menawan Melaka dan juga sebahagian besar daripada Indonesia.Selepas perjanjian London/Perjanjian Inggeris Belanda 1824 ditandatangani,cengkaman Belanda keatas Indonesia semakin kuat.Selepas kedatangan Jepun,Belanda telah terusir dari Indonesia,Namun begitu selepas kekalahan yang dialami oleh Jepn pada 1945,maka Belanda cuba sekali lagi masuk ke Indonesia.Namun dasar yang diamalkan oleh Indonesia selama ini yang menindas dan menggapkan penduduk tempatan sebagai hamba telah melahirkan penentangan daripada penduduk tempatan.
    Mengikut satu kisah,selepas soekarno menawan Istana YogYakarta,beliau telah mengambil bendera Belanda yang berkibar di Istana tersebut dan mengoyakkan kawasan yang berwarna biru dan mengistiharkan bendera baru itu sebagai bendera Indonesia dan digunakan sampai sekarang.
    Indonesia boleh dikatakan sebagai ibu kepada rumpun Melayu.Disebabkan itu kebanyakan bendera di sekitar rumpun melayu seakan-akan bendera Indonesia.Oleh itu,bendera UMNO yang diwujudkan pada 11.mei.1946 dikatakan sedikit sebanyak meniru bendera Indonesia.
   Jika kita perhatikan betul-betul ,kita akan mendapati bendera yang digunakan adalah mirip bendera Indonesia iaitu bendera Merah diatas dan Putih dibawah.Cuma berlaku penambahan pada bulat dan keris di tengah bendera,
Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Pas merupakan parti serpihan yang terpecah daripada UMNO apabila Biro Ugama Umno merasakan bahawa Umno tidak akan mewujudkan hukum Islam maka pada masa itu mereka bersidang di sebuah madrasah di Kepala Batas.Secara keseluruhannya,Pas yang nama asalnya Persatuan Islam seTanah Melayu telah ditubuhkan dan memakai bendera yang juga mirip kepada Umno yang merupakan bekas tuannya,
Sebagaimana bendera UMNO,bendera Pas juga jika diamati betul-betul adalah mirip bendera Indonesia.Tidak dipastikan samada ia meniru bendera Umno atau meniru bendera Indonesia.Pada pendapat saya,kemungkinan besar ia mungkin meniru bendera Umno apabila ada bulatan yang seakan ada pada bendera UMNO..Namun begitu tidak dapat dipastikan bendera Pas yang digunakan sekarang hasil daripada bendera Pas yang asal ataupun tidak.Namun ada kisah yang tidak dapat saya pastikan kesahihannya,iaitu bendera Pas yang digunakan sekarang adalah hasil daripada ketidak lulusan ROS apabila Allahyarham Tuan Guru Hasan Syukri cuba mendaftarkan bendera Pas dengan tangan Kepal semacam penumpuk.Namun tidak diluluskan dan kebetulan pada masa itu ada satu baldi dan beliau telah mengambil baldi tersebut dan menekatkannya baldi tersebut dan menjadikan bentuk bulat yang diberi nama sebagai BADRUL MUNIR atau Bulan Mengambang..
     Setelah saya meneliti,beberapa kesamaan yang ada pada bendera lama dan baru,saya mendapati bahawa kebanyakan bendera kerajaan dulu di Asia Tenggara terutamanya Nusantara banyak menggunakan tema merah yang mungkin dianggap sebagai tema berani.
    Diatas merupakan bendera bagi empayar Majapahit yang berpusat ditanah Jawa.Dan jika diperhatikan juga bendera Thai lama kita akan mendapati bahawa mereka juga menggunakan bendera yang berwarna Merah.

Tidak dapat dipastikan kenapa mereka suka menggunakan bendera yang bewarna Merah..
    Satu penemuan yang menarik pada saya ialah mengenai bendera yang bewarna merah  dan mempunyai keserupaannya..Jika kita melihat bendera Singapura pula kita akan mendapati bendera itu juga mirip dengan bendera Indonesia.Cuma yang ditambah olehnya ialah bulan dan bintang sahaja ( saya memohon maaf kerana tidak dapat  upload bendera Singapura)..Kemungkinan pada saya ilah bendera Singapura mungkin meniru bendera Indonesia namun pada saya aspek kaum juga tidak boleh diabaikan.Bendera Singapura juga kelihatan juga seakan-akan bendera China.Dan jika dilihat juga bendera Vietnam juga seakan bendera China....Namun semua ini hanyalah pandangan bermain di fikiran saya sahaja..Ia mungkin benar atau mungkin juga salah..


The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters