Pengikut

Selasa, April 27, 2010

Allah Wujud Tanpa Tempat

Mafhum firman Allah ta^ala: "Tiada suatupun yang sama seperti-Nya, dan Dia maha mendengar dan maha melihat" [Surah al-Shura, ayat 11]
Al-Imam al-Sayyid Ahmad al-Rifa^iyy berkata; maksudnya: "Kemuncak mengenali Allah ialah keyakinan dengan kewujudan-Nya tanpa kayfiyyah dan tanpa bertempat".
Maksudnya: "Allah ada (azali) dan suatu tempat tidak ada (bersama keazalian-Nya), dan Dia sekarang ada di atas keazalian-Nya" [Dinaqalkan oleh Abu Mansur ^Abdul-Qahir al-Baghdadiyy dalam kitabnya al-Farq Baynal-Firaq]. Kata-kata ini bermaksud bahawa Allah ta^ala telahpun wujud pada azali (kewujudan-Nya tanpa didahului dengan ketiadaan) sebelum tempat diciptakan, dan selepas tempat diciptakan maka sekarang pun Dia ada tanpa bertempat kerana Allah tidak berubah dari satu keadaan kepada suatu keadaan seperti makhluk.
Rasulullah sollaLlahu ^alayhi wa-sallam bersabda; mafhumnya: "Allah ada (azali) tiada suatupun selain-Nya (yang ada azali). Arasy-Nya ada di atas air..." [Diriwayatkan oleh al-Bukhari]
Al-Imam al-Tahawiyy berkata; maksudnya: "Allah maha suci dari segala batasan, sut, sudut, anggota besar, anggota kecil dan Dia tidak diliputi oleh arah yang enam seperti sekalian makhluk". Beliau berkata lagi; maksudnya: "...dan barangsiapa yang mensifatkan dengan makna daripada makna-makna (makhluk contohnya) manusia maka sesungguhnya dia telah kafir".
      Sesungguhnya inilah aqidah ahlussunnah wal jamaah yang sahih yang di pelopori oleh imam hasan as syaari dan juga imam abu mansur al maturidiy
The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters