Pengikut

Ahad, Disember 25, 2011

Abu Hurairah dan Kantung Kurma

Gambar Hiasan

Dalam sebuah hadits riwayat Abu Nu’aim al Ashbahani dalam kitab Dala’il an Nubuwwah, dari sahabat Abu Hurairah berkata: “Aku mendapat tiga musibah; wafatnya Rasulullah; padahal aku adalah sahabatnya dan pembantunya, terbunuhnya Utsman bin Affan, dan hilangnya Mizwad (kantung tempat perbekalan)”. Mereka bertanya: “Wahai Abu Hurairah apa yang engkau maksudkan dengan mizwad?”, Abu Hurairah berkata: “Dahulu kami bersama Rasulullah dalam sebuah peperangan, sahabat beliau saat itu banyak yang kelaparan, Rasulullah berkata: “Wahai Abu Hurairah apakah ada sesuatu (yang dapat dimakan)?”, Aku berkata: “Iya, ada, sedikit kurma dalam kantung perbekalanku”. Rasulullah berkata: “Bawa ke sini”. Lalu aku mengambil kantung tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memasukan telapak tangannya ke dalam kantung tersebut, lalu ia mengeluarkannya telapak tangnnya dan membukanya, beliau berkata: “Panggil sepuluh orang”. Lalu aku memaggil sepuluh orang sahabat beliau, kemudian mereka makan hingga kenyang. Rasulullah berulang-ulang melakukan itu; hingga beliau memberi makan kepada seluruh balatentaranya sampai mereka semua kenyang. Kemudian beliau berkata kepadaku: “Ambilah apa yang ada di dalam kantung itu seperti apa yang telah engkau isikan di dalamnya, masukan tanganmu di dalamnya, engkau genggam untuk mengambilnya, dan jangan mengambilnya dengan cara dituangkan”. Abu Hurairah berkata: “Sungguh aku telah mengambil (berulang-ulang) lebih banyak dari pada apa yang telah aku isikan di dalamnya”. Abu Hurairah berkata: “Tahukan kalian berapa banyak aku telah makan dari kantung perbekalannku tersebut? Aku telah makan dari kantung tersebut sepanjang hidup Rasulullah, sepanjang hidup Abu Bakar; bahkan aku memberi makan darinya, sepanjang hidup Umar; bahkan aku memberikan makan darinya, dan sepanjang hidup Utsman; bahkan aku memberi makan darinya, lalu ketika Utsman terbunuh dan rumahku di rampas maka kantung perbekalanku tersebut hilang entah ke mana”.

Ahad, November 27, 2011

Kata Keterangan Terbitan se-


Terdapat sejumlah kata keterangan yang boleh terbentuk dengan salah satu daripada salah satu cara yang berikut: i) awalan se- yang diimbuhkan kepada kata dasar kata selapis atau kata ganda yang tertentu, ii) awalan se- yang diakhiri oleh akhiran –nya atau -an, iii) akhiran –nya atau –an sahaja. Kata keterangan  yang diterbitkan dengan cara demikian dapat mengambil salah satu daripada bentuk-bentuk berikut:
a)      Se + kata dasar.
Misalnya: sekali, selalu, selama, sesudah, sebelum, sehari dan sebagainya. Contoh ayat adalah seperti berikut:
                                i.            Si Ahmad itu baik sekali orangnya.
                              ii.            Budak-budak itu selalu datang ke rumah saya.
b)     Se + kata dasar + nya
Misalnya: sesungguhnya, sebenarnya, sayugianya, selamanya, seberapa baiknya dan sebagainya.
c)      Se + kata dasar ganda
Misalnya: setinggi-tinggi, sebaik-baik, sepandai-pandai, secerdik-cerdik, sekuat-kuat dan sebagainya.
d)     Se + kata dasar ganda+ nya
Misalnya: sedapat-dapatnya, seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya, selebih-lebihnya dan sebagainya.
e)      Se + kata dasar + an
Misalnya seharian, sebilangan, seorangan dan sebagainya. Contoh ayat aadalah seperti berikut:
                                i.            Dia tinggal seharian dirumah.
                              ii.            Mereka akan menyambut sebilangan besar pelajar-pelajar.
f)       Se + dasar  ganda + an
Misalnya: sehari-harian, semalam-malaman dan sebagainya. Contoh ayat adalah seperti berikut:
                                i.            Ayah bekerja sehari-hari tidak berhenti.
                              ii.            Anakku tidak dapat tidur semalam-malaman.
g)      Kata dasar + nya
Misalnya: rupanya, agaknya, akhirnya, hendaknya, biasanya, selalunya, dan sebagainya.
Walaubagaimanapun, kata kerja terbitan boleh boleh berfungsi sebagai kata keterangan dengan alasan ia hendaklah menerangkan kata kerja tertentu yang lain dalam predikat sesuatu ayat. Misalnya:
Kata kerja
Kata keterangan
Budak itu berseorangan di sana.
Budak itu duduk berseorangan di sana.
Ibu keseorangan setelah ayah meninggal dunia.
Ibu tinggal keseorangan setelah ayah meninggal dunia.
Pasangan itu berdua-duaan di hujung padang sana.
Pasangan itu berjalan berdua-duaan di sekolah.
Ali sedang berdengkur di bawah pokok itu.
Ali sedang tidur berdengkur di biliknya.

Selasa, November 22, 2011

Konfrantasi Gambar Sukan Sea 26- Malaysia vs Indonesia

Semua gambar yang dipaparkan mungkin tidak disukai oleh sesetengah pihak. Di harapkan dapat melihatnya dengan budi bicara masing-masing. Semua gambar yang ditayangkan ini diambil daripada Facebook Timnas Indonesia .

DI PIHAK MALAYSIA.

DI PIHAK INDONESIA
The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters