Pengikut

Selasa, Mac 15, 2011

Contoh Kesalahan BahasaBIL
KESALAHAN
SEBAB KESALAHAN
PEMBETULAN
1
Dari hari ke sehari
Jika menggunakan hari maka perkataan seterusnya mestilah hari.Jika menggunakan perkataan sehari maka perkataan seterusnya mestilah sehari
Dari hari ke hari/Dari sehari ke sehari
2
Oleh kerana
Oleh merupakan kata sendi dan selepas kata sendi mestilah kata nama.Kerana pula merupakan kata hubung.Oleh itu,kerana tidak boleh diletakkan selepas kata hubung.
Oleh sebab
3
Saling bantu membantu
Lewah.Saling sudah menunjukkan perkataan banyak.Maka kita boleh memilih sama menggunakan saling membantu ataupun bantu membantu
Saling membantu/Bantu membantu
4
Nama saya adalah Mohamed
Kata pemeri adalah untuk FSN dan FA.Manakala ialah merujuk kepada FN.
Nama saya ialah Mohamed
5
Terletak antara Rawang dan Ipoh
Apabila terdapat penggunaan perkataan  antara maka perkataan yang digunakan selepas FN tersebut mestilah dengan.
Terletak antara Rawang dengan Ipoh
6
Membela tiga kucing
Ketiadaan penjodoh bilangan bagi merujuk kepada haiwan tersebut
Membela tiga ekor kucing
7
Tolong jangan
Penggunaan kata yang bertindan antara ayat silaan dengan ayat larangan
Harap Jangan
8
Menghadiahkan kakak
Sebelum kata nama imbuhan mestilah diakhiri dengan –i
Menghadiahi kakak
9
Memeroses dadah
Perkataan yang diambil daripada perkataan asing tidak boleh diubah daripada struktur ayat dasarnya
Memproses dadah
10
Di masa itu
Kata Sendi Nama di digunakan secara khusus dihadapan kata nama atau FN bagi menyatakan tempat
Pada masa itu.
11
Dikawasan
Kata Sendi Nama di tidak boleh ditulis dekat dengan kata nama
Di kawasan
12
Kereta itu hadiah dari anaknya
Dari hanya digunakan untuk merujuk kepada masa,tempat dan arah
Kereta itu hadiah daripada anaknya
13
Itu tidak ibu saya
Kata Nafi tidak,tidak boleh digunakan untuk Kata Nama
Itu bukan ibu saya
14
Perompak itu melarikan diri tetapi berjaya
Kata hubung tetapi tidak boleh digunakan untuk ayat atau klausa yang tidak bertentangan
Perompak itu melarikan diri dan terbunuh ditembak oleh Polis
15
Penjahat itu mempunyai dua batang pistol
Penjodoh bilangan  batang adalah tidak sesuai bagi menyatakan senjata
Penjahat itu mempunyai dua laras pistol
16
Kanak-kanak itu menangis mengapakah?
Partikel-kah tidak boleh hadir dibelakang ayat.
Mengapakah kanak-kanak itu menangis
17
Amat kelapa
Kata penguat tidak boleh hadir di hadapan kata nama dan kata kerja
Kelapa
18
Kelapa itu tinggi dan laut itu banyak ikan
Ayat majmuk akan menjadi tidak gramatis jika fakta tidak berurutan
Kelapa itu tinggi dan mempunyai buah yg banyak
19
Siaran itu di hantar ke rakyat Malaysia
Ke tidak boleh digunanakan untuk FN yang merujuk kepada manusia dan binatang
Siaran itu dihantar kepada rakyat Malaysia
20
Kami datang daripada Kuala Lumpur
Daripada hanya merujuk kepada sesuatu yang bukan tempat ,masa dan arah
Kami datang dari Kuala Lumpur


The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters