Pengikut

Sabtu, Mac 24, 2012

Islam di Filipina dan Kemunculan Gerakan Islam


Gambar Pejuang MNLF
Penjajahan Sepanyol
Sepanjang tiga abad penjajahan Sepanyol sering kali berlakunya peperangan contohnya pada tahun 1578, yang mana Sepenyol telah bertindak menyerang Jolo untuk mengusir Sulu namun gagal. Bagi daerah utara Filipina,hampir semua penduduk menganut ajaran Kristian disebabkan tidak mampu untuk bertahan daripada serangan pasukan tentera dan para missionaris.
Pelbagai diskriminasi dan kezaliman telah dilakukan oleh Sepanyol seperti mengamalkan dasar divide and rule dan mission-sacre iaitu misi suci Kristian. Selain itu,Sepanyol telah memberikan gelaran yang buruk kepada penduduk Islam di wilayah itu iaitu memanggil mereka dengan panggilan Moor yang bermaksud mereka yang buta huruf, jahar, tidak bertuhan dan pembunuh. Mereka telah menghapuskan amalan-amalan orang Islam iaitu dengan membongkar kubur-kubur sultan bagi manghalang orang Islam mengunjunginya. Selain itu mereka juga bertindak membakar masjid dan menghalang kemasukan pengajar agama Islam ke kawasan selatan. Ini sebagaimana semasa penaklukan dilakukan di Pulau Luzon ( Manila ) berlaku penentangan oleh Raja Sulaiman dan Raja Lakandula sehingga tumpas dan Sepanyol telah bertindak dengan membakar semua tinggalan Islam.
Bukti jelas kezaliman yang dilakukan Sepanyol dalam usaha menghalang penyebaran Islam ialah bertindak menyerang Brunei. Sepanyol telah bertindak tegas dengan menyerang Brunei supaya menghentikan kegiatan penyebaran agama Islam di Filipina. Perang Moro telah menyebabkan masyarakat Islam berkurangan sehingga tidak mampu untuk memajukan ekonomi. Orang Sepanyol telah bertindak menghapuskan petempatan di Pulau Jolo sehingga memaksa penduduk melarikan diri. Selain itu,Sepanyol juga telah menghapuskan sumber ekonomi penduduk Islam dengan merosakkan kebun dan membakar kapal perdagangan.
  Amerika
Kekalahan Sepanyol kepada Amerika menandakan pendudukan Amerika di Filipina. Secara tidak adil, Sepanyol telah bertindak menjual selatan Filipina kepada Amerika walaupun tidak pernah berjaya menawan kawasan tersebut. Sepanyol telah menjualnya dengan harga $20 juta melalui Perjanjian Paris 1898. Menurut Heru Susetyo bermula daripada perjanjian ini barulah perang dengan Sepanyol mulai berkurangan.
Pada 20 Ogos tahun yang sama, Amerika dan Kesultanan Sulu telah menandatangani Perjanjian Kiram Bates telah menyebabkan Amerika dapat meluaskan pengaruhnya di Filipina. Pada 1903, Mindanau dan Sulu telah disatukan oleh Amerika menjadi sebuah kawasan yang dikenali sebagai Moroland. Kemudian pada 1915, Sultan Sulu telah dipaksa oleh Amerika untuk turun takhta tetapi baginda masih diakui sebagai ketua bagi masyarakat Islam. Kemudian, pada April 1940,Kesultanan Sulu telah dihapuskan dan menggabungkan kawasan selatan kedalam Filipina. Presiden Manuel L Queozon telah mengisytiharkan bahawa tiada lagi pengganti Sultan Jamalul Kiram II.
Selepas Kesultanan Sulu dihapuskan, Amerika telah membawa masyarakat Kristian ke selatan ( settlement policy ) dimana mereka dibenarkan untuk memiliki 16 hektar tanah dan sehingga 144 hektar tanah. Sedangkan penduduk Islam pada masa itu amat sukar untuk memiliki ta
 Zaman Pesemakmuran dan Zaman Kemerdekaan
Zaman ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Amerika kepada kekuasaan kelompok Kristian Filipina Utara. Sebelum itu, Amerika telah bertindak menguatkuasakan beberapa peraturan tanah seperti Land Registration Ac No 496 (Nov 1902) dan Philipine Commission Act No 718 (April 1903). Dalam akta ini, tanah yang diberikan oleh Sultan,Datu atau Kepala Suku Islam adalah tidak sah. Tanah yang tidak didaftarkan dianggap sebagai tanah negara. Dalam undang-undang ini, setiap penduduk perlu untuk memiliki tanah secara bertulis bukannya secara lisan sebagaimana yang diamalkan oleh penduduk Islam Moro selama ini. Quino-Recto Colonization Act No 4197 adalah undang-undang tanah yang lebih agresif untuk memindahkan penduduk Kristian ke kawasan selatan.
Selepas Filipina mendepat kemerdekaan, penduduk Islam didiskriminasikan daripada segi pentadbiran. Mereka sukar untuk mendapat kerja kerajaan ataupun di sektor pertanian kerana mereka hanya seorang Islam.
Pemerintah Filipina juga tidak menghormati agama dan budaya orang Moro. Atas nama pembangunan dengan senang sahaja mereka di usir dari tanah mereka contohnya, seramai 20 orang penduduk Moro diusir untuk membina Jabatan Perikanan dan kubur-kubur orang Islam di bongkar untuk membina stesen bas dan lapangan terbang. Dalam bidang pembangunan semestinya masyarakat muslim diabaikan buktinya statistik tahun 2000 telah membuktikan bahawa 10 buah daerah termiskin di Filipina adakah kawasan yang dihuni oleh orang Islam.
 Faktor-faktor kemunculan gerakan pemisah
            Agama sememangnya merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gerakan pemisah di Filipina. Namun demikian, agama bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong masyarakat Filipina untuk bangkit menuntut hak mereka tetapi juga didorong oleh faktor sampingan yang lain. Secara umumnya, terdapat empat faktor utama yang menyebabkan orang Moro di Filipina melakukan gerakan pemisah iaitu asimilasi Katolik Kristian, penghijrahan orang Kristian dari Utara ke Selatan, kekecewaan akibat kelembaban ekonomi orang muslim di Mindanao dan masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Filipina.
            Faktor agama iaitu asimilasi Katolik Kristian telah menjadi punca utama kepada kebangkitan masyarakat Muslim di Filipina. Mereka bimbang agama Kristian akan menjadi penyebab kepada kejatuhan agama Islam, budaya dan politik mereka. Asimilasi ini amat berkait rapat dengan dasar Sepanyol. Sepanyol datang ke Filipina bukan sahaja untuk memperluaskan empayar kekuasaan mereka dan kepentingan ekonomi tetapi juga dengan tujuan untuk memperkenalkan agama Kristian katolik. Pihak berkuasa Sepanyol berazam untuk mewujudkan satu sistem kolonial dengan kawalan sepenuhnya ke atas penduduk peribumi terutamanya penukaran agama kepada Kristian. Secara ringkasnya, polisi Sepanyol adalah untuk mengkristiankan orang Moro. Moro merupakan gelaran bagi penduduk Muslim Filipina yang diberikan oleh Sepanyol. Bagi menjalankan polisi ini, pendakwah-pendakwah Katholik datang ke kampung-kampung untuk membina gereja dan sekolah yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian. Selain itu, pendakwah-pendakwah menggunakan bahasa Sepanyol sebagai bahasa dalam arahan, insitusi kerajaan dan perdagangan untuk menjadikan bahasa tersebut sebagai lingua franca mengatasi bahasa-bahasa lain yang terdapat di Filipina.
Aspek ritual, doktrin, dan amalan masyarakat Filipina juga diubah bagi memudahkan penukaran agama masyarakat Muslim di Filipina kepada Kristian. Hal ini termasuklah penggunaan ritual Katolik, kepercayaan kepada roh dan doktrin budaya. Pada permulaan abad ke-19, perubahan yang telah berlaku telah menyebabkan kebangkitan nasionalisme dalam kalangan penduduk Muslim Filipina. Sikap dan kedegilan Sepanyol terhadap penduduk muslim di Filipina telah memperhebatkan lagi penentangan mereka terhadap Sepanyol.
            Penghijrahan orang Kristian dari Utara ke Selatan juga telah menyebabkan kebangkitan masyarakat Muslim di Filipina. Hal ini berkait rapat dengan galakan kerajaan bagi mengimbangi demografi penduduk di Selatan. Kebanjiran penduduk Kristian meningkat dengan begitu tinggi selepas tahun 1913, terutamanya ke Mindanao. Akhirnya, penduduk Islam tidak lagi menjadi majoriti di kawasan yang sebelumnya diperintah dan didominasi oleh mereka. Perubahan demografi penduduk ini telah didorong oleh migrasi besar-besaran penduduk bukan Islam ke Selatan dan perkara ini telah menjadi halangan besar kepada penduduk muslim untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Filipina. Secara umumnya, penduduk muslim di Filipina mahu menubuhkan sebuah negara muslim yang bebas. Hal ini menyebabkan penduduk Muslim bangkit untuk mempertahankan hak mereka.
            Faktor yang seterusnya ialah kelembaban ekonomi penduduk Muslim terutamanya di Mindanao. Diskriminasi dalam bidang ekonomi tampak jelas apabila aktiviti pertanian yang diperkenalkan oleh kerajaan Filipina kepada orang Kristian telah menimbulkan konflik dalam hal pemilikan tanah. Penduduk Muslim menganggap bahawa mereka bukan sahaja dipinggirkan dari kawasan tradisi mereka malah ditindas kerana harta nenek moyang dan kaum mereka telah diberikan kepada penduduk Kristian. Keutamaan yang diberikan kepada penduduk Kristian dalam bidang pertanian telah menyebabkan ekonomi orang muslim tidak dapat berkembang. Masalah yang dihadapi oleh komuniti Muslim adalah diskriminasi, kemiskinan dan ketidakadilan terutamanya pengusiran dari tanah mereka oleh orang-orang Kristian. Hal ini menyebabkan penduduk muslim bangkit menunutut hak mereka.
            Masalah sosial yang berlaku juga berlaku dalam kalangan masyarakat di Filipina juga telah mendorong masyarakat muslim untuk menuntut hak mereka. Hal ini berkaitan rapat antara hubungan dingin antara masyarakat Muslim dan Kristian di Filipina. Pendudukan Sepanyol di Filipina telah menyebabkan penduduk berpecah kepada dua bahagian. Penduduk yang menukar agamanya kepada Kristian akan menjadi dilindungi Sepanyol manakala penduduk yang enggan menerima Kristian akan dianggap sebagai musuh. Sikap bias dan prejudis pihak Sepanyol ini telah mewujudkan sentimen permusuhan dan hubungan antara penduduk Muslim dan Kristian menjadi bermasalah. Pihak sepanyol juga menggelar Moro (penduduk muslim Filipina) sebagai lanun, pengkhianat dan juramentados. Stereotaip ini hanya memburukkan lagi persepsi antara penduduk Muslim dan Kristian. Perkara ini telah membangkitkan semangat penduduk muslim untuk melakukan gerakan pemisahan.
  Gerakan Pemisah
Gerakan pemisah adalah satu gerakan yang cuba mendapatkan hak dan kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah negara ke arah pemerintahan sendiri. Gerakan pemisah berlaku kesan daripada dasar penjajahan yang menyebabkan wilayah-wilayah autonomi Islam kehilangan kuasa. Golongan ini menganggap perjuangan ini lebih mampu atau mempercepatkan lagi proses membebaskan wilayah daripada ditadbir oleh kerajaan pusat yang menguasainya yang dianggap tidak adil atau tidak memuaskan hati mereka terutama bagi wilayah-wilayah yang ditadbir.

  Muslim Independece Movement (MIM)
Pertubuhan Muslim Independece Movement (MIM) ditubuhkan pada tahun 1 Mei 1968 oleh Datu Udtog Matalan. Kemerdekaan Mindanao daripada  Kerajaan  Filipina dijadikan sebagai  agenda perjuangan utama dalam perjuangan MIM ini. Sebagai tindak balas kepada tuntutan kemerdekaan yang dilakukan oleh MIM, golongan Katolik telah menubuhkan pergerakan anti Moro ILAGA  iaitu sebuah gerakan anti Muslim yang bertanggungjawab terhadap  pembunuhan beramai-ramai 70 orang Muslim di sebuah masjid di Utara Cotabato. Sementara itu banyak pemimpin pergerakan ini telah dibeli oleh kerajaan Filipina apabila mereka disogokkan dengan jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan yang menyebabkan matlamat perjuangan asal mereka telah terpesong. Datu Matalan sendiri telah diberikan jawatan datu oleh kerajaan Filipina. Keadaan yang berlaku ini telah mengecewakan pemimpin-pemimpin muda dan mereka mula membentuk Moro National Liberation Front (MNLF).

  Moro National Liberation Front (MNLF)
Moro National Liberation Front diasaskan oleh Nur Misuari seorang ahli MIM yang berpendidikan universiti  pada tahun 1971 di Tausug. MNLF telah mendefinisikan pergerakan mereka kepada tiga perkara utama iaitu menjadikan orang Moro mempunyai sejarah Islam yang spesifik dan identiti budaya yang tersendiri, MNLF bertegas bahawa bangsa Moro mempunyai hak yang sah untuk menentukan masa depan mereka dan di samping itu juga,  MNLF bertanggungjawab untuk melancarkan jihad terhadap kerajaan Filipina dan mewujudkan sebuah kerajaan autonomi walaupun tidak mendapat kemerdekaan sepenuhnya.
Pada tahun 1973, pasukan militan Bangsa Moro Army (BMA) ditubuhkan dan seringkali  melancarkan perang secara gerila ke atas tentera Filipina dan serangan  yang dilakukan oleh MNLF ini telah menyebabkan Presiden Marcos terpaksa mengisytiharkan undang-undang tentera pada tahun 1972. Pada masa yang sama, perjuangan yang dilakukan oleh MNLF ini telah mendapat perhatian daripada Pertubuhan Negara Islam iaitu OIC. Dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini empat orang Menteri Luar Pertubuhan Negara Islam (OIC) dari Libya, Somalia, Arab Saudi dan Senegal telah dihantar ke  Filipina untuk meninjau mengenai masalah ini. Kemuncaknya pada pada 23 Disember 1976 termetarai perjanjian Tripoli di mana kerajaan Filipina didesak oleh OIC untuk memberikan hak autonomi dan mewujudkan suasana aman di Selatan Filipina. Namun begitu perjanjian ini gagal kerana Filipina menyatakan bahawa masalah yang sedang dihadapi dengan masyarakat Muslim adalah masalah dalaman mereka dan tidak perlu campurtangan pihak asing. Kegagalan Nur Misuari untuk mengambil kesempatan daripada Perjanjian Tripoli ini telah menyebabkan kredibiliti kepimpinan Nur Misuari mula tergugat di kalangan ahli MNLF. Senario ini membawa kepada pergolakan dalaman MNLF sendiri.

  Moro Islamic Liberation Front (MILF)
Moro Islamic Liberation Front atau MILF telah ditubuhkan oleh Hashim Selamat iatu seorang pelajar Universiti Al Azhar pada tahun 1980. Hashim Selamat telah menuduh Nur Misuari sebagai seorang yang yang mengamalkan rasuah, pengikut komunis, pemimpin yang gagal dan seorang reformis sekular. MILF bercita-cita untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam yang dikenali sebagai Republik Islam Mindanao (MIR) yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Matlamat ini akan tercapai melalui dakwah, tarbiyyah dan jihad. Kumpulan ini dilatih oleh pejuang-pejuang yang pernah menganggotai pergerakan Mujahidin di Afghanistan dalam pengeboman, serangan berani mati, sabotaj dan banyak lagi dan mendapat bantuan kewangan daripada negara-negara asing. Dalam usaha untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang berautonomi, Hashim Selamat menegaskan bahawa mereka  perlu mendapatkan kemerdekaan daripada kerajaan Filipina dan ia hanya akan dapat dilakukan melalui pemberontakan bersenjata. MILF juga pernah mengadakan rundingan damai dengan kerajaan Filipina tetapi gagal apabila Filipina menolak tuntutan MILF agar tentera kerajaan berundur dari Mindanao.
  Abu Sayyaf
Kumpulan Abu Sayyaf ditubuhkan pda 1991 oleh Abdul Razak Jan Jalani. Abu Sayyaf merupakan kumpulan serpihan daripada MNLF yang ekstremis dan sering kali dikaitkan dengan kegiatan keganasan. Matlamat mereka yang jelas adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam yang bebas di Mindanao. Ahli mereka kebanyakannya terdiri daripada pejuang yang pernah terlibat dalam perang Afghanistan menentang Soviet Union. Disamping itu juga kumpulan ini sering kali dikaitkan rangkaian pengganas antarabangsa seperti al Qaeda dan kumpulan militan yang terdapat di Malaysia dan Thailand.

The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters