Pengikut

Selasa, Mei 29, 2012

Konsep Sathyagraha


Mahatma Ghandi

Sathyagraha adalah nama yang diberikan oleh Ghandi untuk merujuk kepada gerakan yang dibawa olehnya. Sathyagraha adalah daripada bahasa Gujerat yang terdiri daripada perkataan Sat yang bermaksud kebenaran dan Agraha bermaksud tekad. Orang Inggeris pula lebih suka untuk memaknakan Sathyagraha sebagai “passive resistance” yang mana perjuangan ini berlaku dalam kalangan kaum terlemah yang berakhir dengan kekerasan namun perkara ini dinafikan oleh Mahatma Ghandi. Sathyagraha bukan hanya menjadi satu metod penting dalam perjuangan Ghandi namun ia merupakan satu proses yang dapat memperkembangkan semangat nasionalis dalam kalangan masyarakat India.
Sathyagraha menekankan perjuangan tanpa kekerasan. Beberapa perkara telah dilakukan dengan menggunakan metod ini antaranya demontrasi aman untuk menentang monopoli penjajah keatas industry garam selain daripada bertindak memboikot barangan yang dikeluarkan oleh British serta mendesak rakyat tempatan untuk tidak membayar pajak,cukai yang dikenakan keatas mereka sehingga memaksa British untuk memberikan kemerdekaan kepada India. Konsep ini telah berjaya menyebarkan semangat kebangsaan dalam kalangan masyarakat India sekaligus untuk mendapatkan kemerdekaan India secara damai.
The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters