Pengikut

Sabtu, Mac 24, 2012

Islam di Filipina dan Kemunculan Gerakan Islam


Gambar Pejuang MNLF
Penjajahan Sepanyol
Sepanjang tiga abad penjajahan Sepanyol sering kali berlakunya peperangan contohnya pada tahun 1578, yang mana Sepenyol telah bertindak menyerang Jolo untuk mengusir Sulu namun gagal. Bagi daerah utara Filipina,hampir semua penduduk menganut ajaran Kristian disebabkan tidak mampu untuk bertahan daripada serangan pasukan tentera dan para missionaris.
Pelbagai diskriminasi dan kezaliman telah dilakukan oleh Sepanyol seperti mengamalkan dasar divide and rule dan mission-sacre iaitu misi suci Kristian. Selain itu,Sepanyol telah memberikan gelaran yang buruk kepada penduduk Islam di wilayah itu iaitu memanggil mereka dengan panggilan Moor yang bermaksud mereka yang buta huruf, jahar, tidak bertuhan dan pembunuh. Mereka telah menghapuskan amalan-amalan orang Islam iaitu dengan membongkar kubur-kubur sultan bagi manghalang orang Islam mengunjunginya. Selain itu mereka juga bertindak membakar masjid dan menghalang kemasukan pengajar agama Islam ke kawasan selatan. Ini sebagaimana semasa penaklukan dilakukan di Pulau Luzon ( Manila ) berlaku penentangan oleh Raja Sulaiman dan Raja Lakandula sehingga tumpas dan Sepanyol telah bertindak dengan membakar semua tinggalan Islam.
Bukti jelas kezaliman yang dilakukan Sepanyol dalam usaha menghalang penyebaran Islam ialah bertindak menyerang Brunei. Sepanyol telah bertindak tegas dengan menyerang Brunei supaya menghentikan kegiatan penyebaran agama Islam di Filipina. Perang Moro telah menyebabkan masyarakat Islam berkurangan sehingga tidak mampu untuk memajukan ekonomi. Orang Sepanyol telah bertindak menghapuskan petempatan di Pulau Jolo sehingga memaksa penduduk melarikan diri. Selain itu,Sepanyol juga telah menghapuskan sumber ekonomi penduduk Islam dengan merosakkan kebun dan membakar kapal perdagangan.
  Amerika
Kekalahan Sepanyol kepada Amerika menandakan pendudukan Amerika di Filipina. Secara tidak adil, Sepanyol telah bertindak menjual selatan Filipina kepada Amerika walaupun tidak pernah berjaya menawan kawasan tersebut. Sepanyol telah menjualnya dengan harga $20 juta melalui Perjanjian Paris 1898. Menurut Heru Susetyo bermula daripada perjanjian ini barulah perang dengan Sepanyol mulai berkurangan.
Pada 20 Ogos tahun yang sama, Amerika dan Kesultanan Sulu telah menandatangani Perjanjian Kiram Bates telah menyebabkan Amerika dapat meluaskan pengaruhnya di Filipina. Pada 1903, Mindanau dan Sulu telah disatukan oleh Amerika menjadi sebuah kawasan yang dikenali sebagai Moroland. Kemudian pada 1915, Sultan Sulu telah dipaksa oleh Amerika untuk turun takhta tetapi baginda masih diakui sebagai ketua bagi masyarakat Islam. Kemudian, pada April 1940,Kesultanan Sulu telah dihapuskan dan menggabungkan kawasan selatan kedalam Filipina. Presiden Manuel L Queozon telah mengisytiharkan bahawa tiada lagi pengganti Sultan Jamalul Kiram II.
Selepas Kesultanan Sulu dihapuskan, Amerika telah membawa masyarakat Kristian ke selatan ( settlement policy ) dimana mereka dibenarkan untuk memiliki 16 hektar tanah dan sehingga 144 hektar tanah. Sedangkan penduduk Islam pada masa itu amat sukar untuk memiliki ta
 Zaman Pesemakmuran dan Zaman Kemerdekaan
Zaman ini ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Amerika kepada kekuasaan kelompok Kristian Filipina Utara. Sebelum itu, Amerika telah bertindak menguatkuasakan beberapa peraturan tanah seperti Land Registration Ac No 496 (Nov 1902) dan Philipine Commission Act No 718 (April 1903). Dalam akta ini, tanah yang diberikan oleh Sultan,Datu atau Kepala Suku Islam adalah tidak sah. Tanah yang tidak didaftarkan dianggap sebagai tanah negara. Dalam undang-undang ini, setiap penduduk perlu untuk memiliki tanah secara bertulis bukannya secara lisan sebagaimana yang diamalkan oleh penduduk Islam Moro selama ini. Quino-Recto Colonization Act No 4197 adalah undang-undang tanah yang lebih agresif untuk memindahkan penduduk Kristian ke kawasan selatan.
Selepas Filipina mendepat kemerdekaan, penduduk Islam didiskriminasikan daripada segi pentadbiran. Mereka sukar untuk mendapat kerja kerajaan ataupun di sektor pertanian kerana mereka hanya seorang Islam.
Pemerintah Filipina juga tidak menghormati agama dan budaya orang Moro. Atas nama pembangunan dengan senang sahaja mereka di usir dari tanah mereka contohnya, seramai 20 orang penduduk Moro diusir untuk membina Jabatan Perikanan dan kubur-kubur orang Islam di bongkar untuk membina stesen bas dan lapangan terbang. Dalam bidang pembangunan semestinya masyarakat muslim diabaikan buktinya statistik tahun 2000 telah membuktikan bahawa 10 buah daerah termiskin di Filipina adakah kawasan yang dihuni oleh orang Islam.
 Faktor-faktor kemunculan gerakan pemisah
            Agama sememangnya merupakan faktor utama yang menyebabkan munculnya gerakan pemisah di Filipina. Namun demikian, agama bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong masyarakat Filipina untuk bangkit menuntut hak mereka tetapi juga didorong oleh faktor sampingan yang lain. Secara umumnya, terdapat empat faktor utama yang menyebabkan orang Moro di Filipina melakukan gerakan pemisah iaitu asimilasi Katolik Kristian, penghijrahan orang Kristian dari Utara ke Selatan, kekecewaan akibat kelembaban ekonomi orang muslim di Mindanao dan masalah sosial yang berlaku dalam kalangan masyarakat di Filipina.
            Faktor agama iaitu asimilasi Katolik Kristian telah menjadi punca utama kepada kebangkitan masyarakat Muslim di Filipina. Mereka bimbang agama Kristian akan menjadi penyebab kepada kejatuhan agama Islam, budaya dan politik mereka. Asimilasi ini amat berkait rapat dengan dasar Sepanyol. Sepanyol datang ke Filipina bukan sahaja untuk memperluaskan empayar kekuasaan mereka dan kepentingan ekonomi tetapi juga dengan tujuan untuk memperkenalkan agama Kristian katolik. Pihak berkuasa Sepanyol berazam untuk mewujudkan satu sistem kolonial dengan kawalan sepenuhnya ke atas penduduk peribumi terutamanya penukaran agama kepada Kristian. Secara ringkasnya, polisi Sepanyol adalah untuk mengkristiankan orang Moro. Moro merupakan gelaran bagi penduduk Muslim Filipina yang diberikan oleh Sepanyol. Bagi menjalankan polisi ini, pendakwah-pendakwah Katholik datang ke kampung-kampung untuk membina gereja dan sekolah yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristian. Selain itu, pendakwah-pendakwah menggunakan bahasa Sepanyol sebagai bahasa dalam arahan, insitusi kerajaan dan perdagangan untuk menjadikan bahasa tersebut sebagai lingua franca mengatasi bahasa-bahasa lain yang terdapat di Filipina.
Aspek ritual, doktrin, dan amalan masyarakat Filipina juga diubah bagi memudahkan penukaran agama masyarakat Muslim di Filipina kepada Kristian. Hal ini termasuklah penggunaan ritual Katolik, kepercayaan kepada roh dan doktrin budaya. Pada permulaan abad ke-19, perubahan yang telah berlaku telah menyebabkan kebangkitan nasionalisme dalam kalangan penduduk Muslim Filipina. Sikap dan kedegilan Sepanyol terhadap penduduk muslim di Filipina telah memperhebatkan lagi penentangan mereka terhadap Sepanyol.
            Penghijrahan orang Kristian dari Utara ke Selatan juga telah menyebabkan kebangkitan masyarakat Muslim di Filipina. Hal ini berkait rapat dengan galakan kerajaan bagi mengimbangi demografi penduduk di Selatan. Kebanjiran penduduk Kristian meningkat dengan begitu tinggi selepas tahun 1913, terutamanya ke Mindanao. Akhirnya, penduduk Islam tidak lagi menjadi majoriti di kawasan yang sebelumnya diperintah dan didominasi oleh mereka. Perubahan demografi penduduk ini telah didorong oleh migrasi besar-besaran penduduk bukan Islam ke Selatan dan perkara ini telah menjadi halangan besar kepada penduduk muslim untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Filipina. Secara umumnya, penduduk muslim di Filipina mahu menubuhkan sebuah negara muslim yang bebas. Hal ini menyebabkan penduduk Muslim bangkit untuk mempertahankan hak mereka.
            Faktor yang seterusnya ialah kelembaban ekonomi penduduk Muslim terutamanya di Mindanao. Diskriminasi dalam bidang ekonomi tampak jelas apabila aktiviti pertanian yang diperkenalkan oleh kerajaan Filipina kepada orang Kristian telah menimbulkan konflik dalam hal pemilikan tanah. Penduduk Muslim menganggap bahawa mereka bukan sahaja dipinggirkan dari kawasan tradisi mereka malah ditindas kerana harta nenek moyang dan kaum mereka telah diberikan kepada penduduk Kristian. Keutamaan yang diberikan kepada penduduk Kristian dalam bidang pertanian telah menyebabkan ekonomi orang muslim tidak dapat berkembang. Masalah yang dihadapi oleh komuniti Muslim adalah diskriminasi, kemiskinan dan ketidakadilan terutamanya pengusiran dari tanah mereka oleh orang-orang Kristian. Hal ini menyebabkan penduduk muslim bangkit menunutut hak mereka.
            Masalah sosial yang berlaku juga berlaku dalam kalangan masyarakat di Filipina juga telah mendorong masyarakat muslim untuk menuntut hak mereka. Hal ini berkaitan rapat antara hubungan dingin antara masyarakat Muslim dan Kristian di Filipina. Pendudukan Sepanyol di Filipina telah menyebabkan penduduk berpecah kepada dua bahagian. Penduduk yang menukar agamanya kepada Kristian akan menjadi dilindungi Sepanyol manakala penduduk yang enggan menerima Kristian akan dianggap sebagai musuh. Sikap bias dan prejudis pihak Sepanyol ini telah mewujudkan sentimen permusuhan dan hubungan antara penduduk Muslim dan Kristian menjadi bermasalah. Pihak sepanyol juga menggelar Moro (penduduk muslim Filipina) sebagai lanun, pengkhianat dan juramentados. Stereotaip ini hanya memburukkan lagi persepsi antara penduduk Muslim dan Kristian. Perkara ini telah membangkitkan semangat penduduk muslim untuk melakukan gerakan pemisahan.
  Gerakan Pemisah
Gerakan pemisah adalah satu gerakan yang cuba mendapatkan hak dan kemerdekaan untuk mewujudkan sebuah negara ke arah pemerintahan sendiri. Gerakan pemisah berlaku kesan daripada dasar penjajahan yang menyebabkan wilayah-wilayah autonomi Islam kehilangan kuasa. Golongan ini menganggap perjuangan ini lebih mampu atau mempercepatkan lagi proses membebaskan wilayah daripada ditadbir oleh kerajaan pusat yang menguasainya yang dianggap tidak adil atau tidak memuaskan hati mereka terutama bagi wilayah-wilayah yang ditadbir.

  Muslim Independece Movement (MIM)
Pertubuhan Muslim Independece Movement (MIM) ditubuhkan pada tahun 1 Mei 1968 oleh Datu Udtog Matalan. Kemerdekaan Mindanao daripada  Kerajaan  Filipina dijadikan sebagai  agenda perjuangan utama dalam perjuangan MIM ini. Sebagai tindak balas kepada tuntutan kemerdekaan yang dilakukan oleh MIM, golongan Katolik telah menubuhkan pergerakan anti Moro ILAGA  iaitu sebuah gerakan anti Muslim yang bertanggungjawab terhadap  pembunuhan beramai-ramai 70 orang Muslim di sebuah masjid di Utara Cotabato. Sementara itu banyak pemimpin pergerakan ini telah dibeli oleh kerajaan Filipina apabila mereka disogokkan dengan jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan yang menyebabkan matlamat perjuangan asal mereka telah terpesong. Datu Matalan sendiri telah diberikan jawatan datu oleh kerajaan Filipina. Keadaan yang berlaku ini telah mengecewakan pemimpin-pemimpin muda dan mereka mula membentuk Moro National Liberation Front (MNLF).

  Moro National Liberation Front (MNLF)
Moro National Liberation Front diasaskan oleh Nur Misuari seorang ahli MIM yang berpendidikan universiti  pada tahun 1971 di Tausug. MNLF telah mendefinisikan pergerakan mereka kepada tiga perkara utama iaitu menjadikan orang Moro mempunyai sejarah Islam yang spesifik dan identiti budaya yang tersendiri, MNLF bertegas bahawa bangsa Moro mempunyai hak yang sah untuk menentukan masa depan mereka dan di samping itu juga,  MNLF bertanggungjawab untuk melancarkan jihad terhadap kerajaan Filipina dan mewujudkan sebuah kerajaan autonomi walaupun tidak mendapat kemerdekaan sepenuhnya.
Pada tahun 1973, pasukan militan Bangsa Moro Army (BMA) ditubuhkan dan seringkali  melancarkan perang secara gerila ke atas tentera Filipina dan serangan  yang dilakukan oleh MNLF ini telah menyebabkan Presiden Marcos terpaksa mengisytiharkan undang-undang tentera pada tahun 1972. Pada masa yang sama, perjuangan yang dilakukan oleh MNLF ini telah mendapat perhatian daripada Pertubuhan Negara Islam iaitu OIC. Dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini empat orang Menteri Luar Pertubuhan Negara Islam (OIC) dari Libya, Somalia, Arab Saudi dan Senegal telah dihantar ke  Filipina untuk meninjau mengenai masalah ini. Kemuncaknya pada pada 23 Disember 1976 termetarai perjanjian Tripoli di mana kerajaan Filipina didesak oleh OIC untuk memberikan hak autonomi dan mewujudkan suasana aman di Selatan Filipina. Namun begitu perjanjian ini gagal kerana Filipina menyatakan bahawa masalah yang sedang dihadapi dengan masyarakat Muslim adalah masalah dalaman mereka dan tidak perlu campurtangan pihak asing. Kegagalan Nur Misuari untuk mengambil kesempatan daripada Perjanjian Tripoli ini telah menyebabkan kredibiliti kepimpinan Nur Misuari mula tergugat di kalangan ahli MNLF. Senario ini membawa kepada pergolakan dalaman MNLF sendiri.

  Moro Islamic Liberation Front (MILF)
Moro Islamic Liberation Front atau MILF telah ditubuhkan oleh Hashim Selamat iatu seorang pelajar Universiti Al Azhar pada tahun 1980. Hashim Selamat telah menuduh Nur Misuari sebagai seorang yang yang mengamalkan rasuah, pengikut komunis, pemimpin yang gagal dan seorang reformis sekular. MILF bercita-cita untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam yang dikenali sebagai Republik Islam Mindanao (MIR) yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Matlamat ini akan tercapai melalui dakwah, tarbiyyah dan jihad. Kumpulan ini dilatih oleh pejuang-pejuang yang pernah menganggotai pergerakan Mujahidin di Afghanistan dalam pengeboman, serangan berani mati, sabotaj dan banyak lagi dan mendapat bantuan kewangan daripada negara-negara asing. Dalam usaha untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang berautonomi, Hashim Selamat menegaskan bahawa mereka  perlu mendapatkan kemerdekaan daripada kerajaan Filipina dan ia hanya akan dapat dilakukan melalui pemberontakan bersenjata. MILF juga pernah mengadakan rundingan damai dengan kerajaan Filipina tetapi gagal apabila Filipina menolak tuntutan MILF agar tentera kerajaan berundur dari Mindanao.
  Abu Sayyaf
Kumpulan Abu Sayyaf ditubuhkan pda 1991 oleh Abdul Razak Jan Jalani. Abu Sayyaf merupakan kumpulan serpihan daripada MNLF yang ekstremis dan sering kali dikaitkan dengan kegiatan keganasan. Matlamat mereka yang jelas adalah untuk mewujudkan sebuah kerajaan Islam yang bebas di Mindanao. Ahli mereka kebanyakannya terdiri daripada pejuang yang pernah terlibat dalam perang Afghanistan menentang Soviet Union. Disamping itu juga kumpulan ini sering kali dikaitkan rangkaian pengganas antarabangsa seperti al Qaeda dan kumpulan militan yang terdapat di Malaysia dan Thailand.

Jumaat, Mac 23, 2012

Masalah Membaca bagi Kanak-Kanak


Gambar Hiasan
Membaca merupakan amalan yang mulia yang amat dituntut di dalam Islam. Bahkan wahyu pertama didalam Islam ialah iqra’ yang bererti bacalah. Di dunia moden kini,kita terpaksa mengakui bahawa membaca sudah menjadi sesuatu yang keperluan. Tanpa kemahiran membaca,kita tidak akan mampu untuk pergi lebih jauh dan maju dalam kehidupan. John Everatt dalam bukunya Membaca dan Disleksia ( 2008:1 ) telah mendefinisikan membaca sebagai pentafsiran perkataan dan pemahaman bahasa. Manakala Yusof Othman dalam bukunya Mengajar Membaca : Teori dan Aplikasi:Panduan Meningkatkan Kemahiran ( 2004:159 ), telah mendefinisikan membaca sebagai proses mengecam,membuat interpretasi,membuat persepsi keatas bahan bercetak atau bertulis. Membaca ialah proses penguasaan terhadap konseo huruf,penguasaan perbendaharaan kata dan tumpuan ( Mohd Sharani Ahmad dan Zainal Madon:2003 ). Kebanyakan pakar dalam bidang bidang membaca memberikan makna membaca yang agak sama yang membezakannya hanyalah susunan ayat. Secara ringkasnya,membaca ialah satu proses untuk mentafsirkan lambang-lambang kedalam bentuk pemahaman berbahasa. Walaupun makna membaca begitu mudah diberikan,kita terpaksa menerima hakikat bahawa negara kita mempunyai tahap buta huruf yang agak tinggi berbanding dengan kemudahan pendidikan yang disediakan oleh pihak kerajaan.Tidak ada umur tertentu untuk mengajarkan anak-anak membaca namun ada sesetengah pakar sosiologi tidak menggalakkan belajar membaca pada umur yang terlalu muda kerana dibimbangi akan menyebabkan proses pembesaran akan terganggu. Umur yang sesuai untuk diajarkan membaca dalam lingkungan lima hingga enam tahun.Perlu diketahui.masalah membaca sebenarnya berpunca daripada banyak faktor tetapi masalah besar boleh diklasifikasikan sebagai masalah dalaman dan masalah luaran. Dalam tugasan ini,kami akan menjelaskan punca-punca dalaman dan luaran yang menyebabkan seseorang itu menghadapai masalah kesukaran untuk membaca yang sekaligus akan merugikan negara daripada segi ekonomi,sosial mahupun politik.

  Masalah Dalaman
Masalah membaca biasanya banyak berkait dengan masalah dalaman diri sendiri berbanding dengan masalah luaran. Masalah membaca daripada aspek dalaman ini boleh berlaku disebabkan masalah kognitif dan juga intelek seseorang itu sendiri. Menurut tokoh membaca yang terkenal,Marohaini Yusoff ( 1999 ), masalah intelek meliputi kecerdasan, keboleh bahasaan dan pengalaman yang sudah sedia ada. Kecerdasan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk membaca. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah mental seperti terencat akal, sindrom down pastinya tahap keboleh bacaan dalam kalangan mereka pastinya rendah. Oleh itu, kecerdasan mental amat penting dalam menjalani proses membaca.  Kecerdasan mental contohnya membolehkan seseorang pelajar mudah untuk mengingati sesuatu yang diajarkan oleh guru. Tanpa perlu mengulang beberapa kali,pelajar yang mempunyai kecerdasan pasti akan dapat untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh guru. Contohnya, untuk memahami struktur ayat yang sukar,semestinya agak sukar untuk pelajar yang kurang kecerdasan untuk memahami struktur ayat tersebut. Kecerdasan mental biasanya berkait dengan keboleh bahasaan terutama untuk memahami struktur ayat sesuatu bahasa. Masalah biasa bagi pelajar yang kurang cerdas ialah masalah untuk mengenal 26 huruf abjad yang terdapat dalam ejaan rumi.,
Masalah untuk mengenal huruf merupakan masalah besar dan masalah paling asas dalam kemahiran membaca. Sesetengah pelajar begitu sukar untuk mengenali 26 huruf abjad rumi dan 28 huruf abjad jawi. Walaupun setiap hari diajar,sesetengah pelajar amat sukar untuk mengenali huruf apatah lagi untuk membaca suku kata- suku kata dalam bahasa Melayu. Masalah untuk mengenal huruf ini biasanya akan menjurus kepada kesalahan sebutan sesuatu perkataan atau ayat.
Dalam proses pembelajaran membaca, beberapa masalah membaca kerap dilakukan oleh pelajar iaitu, omission, bacaan songsang, bacaan ulangan, bacaan gantian, bacaan tambahan, tidak kenal huruf dan salah sebutan. Masalah omission atau bacaan tinggalan sering dilakukan oleh pelajar dalam peringkat permulaan untuk belajar. Pelajar biasanya akan meninggalkan beberapa perkataan dalam sesuatu ayat contohnya,
Aisah sungguh cantik hari ini.
Pelajar yang baru dalam proses awal membaca biasanya akan meninggalkan beberapa perkataan seperti perkataan sungguh dan hanya membaca Aisah cantik hari ini. Bukan hanya pada ayat yang panjang,masalah omission ini juga berlaku dalam bentuk perkataan contohnya, perkataan makan, pelajar yang baharu membaca cenderung untuk menyebut perkataan dihujung sahaja iaitu kan.
Pelajar cenderung untuk melakukan masalah mengulang bacaan beberapa kali. Masalah ini bukannya berlaku disebabkan oleh masalah gagap tetapi disebabkan oleh pelajar tersebut tidak mampu untuk meneruskan bacaan yang seterusnya atau lebih tepat belum dapat untuk membaca yang seterusnya. Pelajar biasanya akan mengulang beberapa kali petikan yang sama sehinggalah dia boleh untuk membaca petikan yang seterusnya.
Masalah bacaan gantian juga kerap berlaku dalam kalangan yang baharu hendak belajar membaca. Pelajar cenderung untuk menggantikan perkataan yang hamper sama sebutannya mungkin disebabkan oleh ketidak fahaman perbezaan makna atau mungkin juga disebabkan sudah terbiasa dengan perkataan yang diganti tersebut. Contohnya, jika seseorang pelajar itu sudah terbiasa dengan sebutan perkataan lalang, jika pelajar tersebut membaca dan menemui perkataan ladang, pelajar tersebut cenderung untuk menggantikan perkataan ladang dengan lalang.        
Masalah membaca yang lain ialah masalah bacaan tambahan. pelajar akan menambah huruf lain pada perkataan atau menambah sebarang perkataan pada ayat. Secara mudahnya,masalah tambahan ini bertentangan dengan masalah omission tadi. Jika omission, pelajar cenderung untuk mengurangkan perkataan atau ayat, tetapi masalah ini pelajar cenderung untuk menambah perkataan atau ayat. Contohnya, semasa menyebut perkataan buah, pelajar tersebut cenderung untuk menyebut sebagai buwah. Mungkin disebabkan pendengaran pelajar tersebut yang menafsir bunyi orang dewasa menyebut buah sebagai buwah. Ia adalah perkara biasa yang akan dihadapi oleh guru mahupun ibu bapa dalam mengajar pelajar yang baharu belajar membaca.
Ada sesetengah pelajar yang memterbalikkan atau dalam bahasa lain menyongsangkan perkataan atau ayat. Masalah membaca ini dikenali sebagai bacaan terbalik. Contoh mudah, jika perkataan laba yang dibaca tetapi yang disebut oleh pelajar tersebut adalah bala. Faktor ini berlaku mungkin juga disebabkan oleh keterbiasaan dalam berbahasa. Ibu bapa atau guru sering menyebut perkataan bala tetapi jarang ibu bapa atau guru menyebut perkataan laba. Laba yang merujuk keuntungan sudah semestinya jarang diucapkan terutama ibu bapa yang tidak mempunyai latar belakang perniagaan. Faktor ini mungkin mempengaruhi pelajar tersebut untuk menyongsangkan perkataan yang dibaca olehnya.
Selain daripada masalah yang telah dinyatakan. Harus diingat pengalaman sedia ada pada pelajar amat penting tersebut untuk memahami sesuatu bacaan. Pengalaman sedia ada biasanya boleh melibatkan kawan,ibu bapa, orang sekeliling dan cikgu itu sendiri. Jika seseorang pelajar itu, berada dalam sebuah keluarga yang mementingkan intelek dan akademik, kebiasaannya keboleh bacaan pelajar tersebut akan lebih tinggi kerana sudah diajar oleh ibu bapa dan ahli keluarga. Tetapi jika hidup dalam keluarga yang tidak mementingkan pelajaran agak sukar untuk pelajar itu menguasai kemahiran membaca.
Selain itu,masalah penglihatan juga boleh berkait dengan masalah membaca. Sesetengah pelajar akan merasa terganggu jika melihat terlalu banyak abjad diatas kertas dan ini juga menyukarkan untuk pelajar tersebut untuk memahami sesuatu bacaan. Pembaca yang buat kali pertama  biasanya sukar untuk membiasakan diri kerana bacaan tulisan rumi bermula daripada kiri ke kanan dan ini telah bercanggah dengan kebiasaan dimana kita melihat dari kanan ke kiri. Selain itu,pelajar yang mengalami disleksia akan mengalami masalah kesukaran untuk membaca kerana kesukaran untuk mengenal huruf. Contohnya, pelajar yang mengalami disleksia sukar untuk mengenal pasti huruf b dan juga p. Kekerapan berlaku ialah pelajar ini akan menyebut p sebagai b dan sebaliknya.
Masalah pendengaran juga mempengaruhi masalah membaca. Pelajar yang mempunyai masalah pendengaran yang teruk akan menghadapai masalah kesukaran untuk membaca ( Mahzan Arshad:2008 ). Banyak kes berlaku pelajar didapati gagal untuk membaca kerana mengalami masalah pendengaran. Mereka didapati sukar untuk membezakan bunyi vokal atau konsonan yang mempunyai bunyi yang terdekat sehingga berlaku kecelaruan dalam pemahaman pembacaan. Masalah pendengaran ( selain pekak ) biasanya melibatkan tahi telinga atau sesuatu yang menyekat saluran pendengaran. Kes seperti ini perlu di rujuk kepada doktor telinga atau doktor pakar dalam bidang ini untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya doktor akan membuang sekatan yang berlaku di telinga pelajar tersebut. Pelajar yang mengalami masalah ini bukan sahaja sukar untuk mengenal pasti perbezaan bunyi yang terdekat bahkan pelajar yang mengalami masalah pendengaran ini biasanya akan mengalami tindak balas yang lambat. Antara ciri pelajar yang mengalami masalah ini ialah lambat menjawab soalan jika ditanya atau jawapan yang diberikan tidak seperti yang diingi oleh soalan. Masalah pendengaran sebenarnya terbahagi kepada beberapa tahap, bermula daripada tahap biasa, tahap sedarhana, tahap sedarhana teruk, tahap pekak, dan tahap paling teruk. Jika pendengaran atau auditori pada peringkat yang biasa atau sedarhana,pelajar tersebut masih boleh untuk membaca dengan baik tetapi jika sudah mencapai tahap yang teruk, pelajar tersebut akan mengalami kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca dan memerlukan khidmat doktor untuk menyelesaikan masalah pendengaran tersebut.
Faktor dalaman terpenting yang menyebabkan masalah membaca dalam kalangan pelajar ialah psikologi. Tidak dapat dinafikan dua aspek psikologi yang penting yang menyebabkan pelajar sukar untuk menguasai kemahiran literasi iaitu, kurang minat membaca dan kurang mengambil perhatian semasa didalam kelas. Kebanyakan pelajar yang belajar membaca biasanya terdiri daripada kanak-kanak kecil yang masih suka bermain. Disebabkan inilah,pemerhatian dan tumpuan mereka kepada guru yang sedang mengajar menjadi kurang dan lebih banyak menumpukan perhatian untuk bermain sesama mereka. Disebabkan perkara ini,sukar untuk murid berkenaan untuk menguasai kemahiran membaca sehingga menyebabkan pelajar kurang minat untuk membaca. Masalah ini banyak berlaku di sekolah-sekolah di Malaysia bahkan di luar negara. Masalah psikologi dalaman pelajar merupakan masalah besar yang oleh guru untuk mengajar pelajar untuk menguasai kemahiran membaca.

  Masalah Luaran
Selain masalah dalaman, masalah luaran merupakan antara penyumbang besar kepada masalah tidak boleh membaca. Beberapa faktor yang dikenal pasti tetapi yang paling utama ialah masalah pengajaran guru. Menurut kajian yang dijalankan oleh Tamam Timbang,Zamri Mahamod dan Afendi Hamad yang dimuatkan dalam jurnal pendidikan bahasa Melayu 1987,menyatakan masalah pengajaran berlaku kerana guru yang mengajar membaca itu kurang pengalaman,kaedah mengajar yang kurang berkesan dan tiada keadah khusus yang berkesan untuk mengajar membaca. Guru-guru yang mengajar membaca biasanya hanya menekankan pelajar untuk mengenal huruf. Kaedah untuk mengenal suku kata selalu lambat untuk diajarkan menyebabkan pelajar mudah bosan untuk belajar membaca. Guru sebenarnya mengalami masalah untuk mengajar membaca kerana tiada satu kaedah khusus untuk mengajar seseorang pelajar untuk membaca bahkan setiap pelajar menguasai teknik membaca melalui kaedah yang berbeza. Untuk mengatasi masalah membaca ini,seseorang guru perlu mewujudkan satu suasana pembelajaran yang aktif ( Mahzan Arshad:2003 ). Seseorang guru perlu memikirkan bagaimana cara yang kondusif pembelajaran literasi dilakukan didalam kelas seperti menggunakan peta minda atau gabungan kotak.
Selain faktor guru tersebut, faktor persekitaran juga memainkan peranan penting dalam melahirkan seseorang yang mempunyai kemahiran membaca. Menurut ahli sosiologi,kecerdasan bukanlah sesuatu yang diwarisi tetapi kecerdasan itu bergantung kepada faktor persekitaran  ( Abdullah Sani Yahya : 2004 ). Faktor persekitaran yang memainkan peranan penting dalam pembentukan kemahiran literasi ialah guru,ibu bapa dan juga kawan-kawan. Guru sememangnya memainkan peranan penting dalam kehidupan seharian pelajar terutamanya semasa berada di sekolah. Jika seseorang guru itu bijak untuk mengendalikan pelajar dalam pembelajaran membaca nescaya pelajar tersebut tentu akan mudah untuk menguasai pembacaan. Seseorang guru juga perlu memastikan seseorang pelajar itu dapat menguasai kemahiran membaca semasa di tahap pra-sekolah atau selebihnya darjah satu. Keluarga juga memainkan peranan penting.Keluarga merupakan role model utama bagi anak-anak. Ibu bapa berperanan untuk mewujudkan suasana yang merangsang pembacaan anak-anak mereka ( Yahya Othman:2004 ). Malangnya di negara kita,suasana yang merangsang pembacaan dalam kalangan anak-anak biasanya hanya berlaku dalam keluarga yang mempunyai status. Keadaan kawan turut mempengaruhi pelajar dalam kemahiran membaca. Selain ibu bapa dan guru,kawan merupakan faktor yang penting dalam menentukan kebolehbacaan pelajar. Jika seseorang pelajar itu berkawan dengan kawan yang malas dan tidak tahu membaca,semestinya pelajar tersebut akan mengalami masalah membaca sebagaimana dengan kawannya. Contoh jelas dapat kita perhatikan ialah,pelajar di sekolah yang berprestij biasanya akan mudah untuk menguasai kemahiran membaca kerana persekitaran kawan yang merangsang pelajar tersebut untuk melakukan aktiviti pembacaan. Sebagai contoh lagi,sekolah orang asli mempunyai kadar buta huruf yang tinggi kerana kawan-kawan di sekolah ini kebanyakan tidak mampu untuk mengusai kemahiran literasi dengan baik.
Teks yang digunakan disekolah juga memainkan peranan untuk menarik minat pelajar untuk membaca. Jika sasaran pembaca adalah kanak-kanak,sepatutnya buku teks yang digunakan mempunyai gambar kartun yang boleh menarik minat kanak-kanak tersebut untuk membaca. Teks yang tidak mempunyai gambar sama sekali tidak akan menarik perhatian kanak-kanak untuk membaca. Teks yang menggunakan bahasa yang tinggi sehingga perlu berfikir untuk memahaminya adalah tidak sesuai untuk digunakan untuk pelajar yang baru membaca. Isi kandungan perlulah melihat kepada tahap sasaran tersebut. Melahirkan semangat ingin membaca adalah amat penting untuk seseorang pelajar mula belajar untuk  membaca.
Selain faktor yang telah disebutkan,masa pengajaran juga memainkan peranan penting. Kebanyakan sekolah misalnya,tidak berapa menitik beratkan masalah ini sehingga menyebabkan pelajar tidak mencukupi masa untuk belajar membaca. Sepatutnya,masa untuk belajar membaca perlu ditekankan dan dilanjutkan masanya kerana jika seorang pelajar tidak mampu untuk menguasai kemahiran membaca semestinya akan mendatangkan kesan yang buruk kepada dirinya dimasa depan seperti tidak akan lulus peperiksaan sehingga boleh menjejaskan masa depan pelajar tersebut. Oleh itu,pihak sekolah terutamanya perlu melihat masa pengajaran membaca ini sebagai isu penting sehingga menyebabkan masalah membaca berlaku kepada pelajar di sekolahnya. 
The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters