Pengikut

Jumaat, Januari 06, 2012

Kenali Aras Kognitif Taksonomi Bloom dan Contoh Soalan Setiap Aras ( Sejarah ).


Aras Kognitif Taksonomi Bloom

Benjamin Bloom ( 1956 ) telah menulis dalam bukunya Taxonomy of Education Objectives:Handbook I:Cognitive Domain bahawa terdapat 6 aras kognitif yang disusun daripada yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Dalam Taksonomi Bloom,terdapat domain kognitif yang mempunyai 6 aras iaitu pengetahuan,pemahaman,aplikasi,analisis,sintesis dan analisis. Taksonomi Bloom amat penting kepada sistem pembelajaran dan pengajaran kerana ia menerapkan pemahaman,pengetahuan,konsep,kaedah,aplikasi dan sebagainya.
Aras Pengetahuan
Aras pengetahuan ialah aras yang paling ringkas dalam domain kognitif. Soalan aras ini memerlukan pelajar untuk mengingat setiap mata pelajaran yang diajar oleh guru. Perkataan yang biasa digunakan untuk merujuk kepada soalan aras ini ialah siapa,apa,dimana,bila dan beri definisi.
Aras Pemahaman
Objektif domain ini ialah kefahaman yang bermaksud pelajar perlu menjelaskan pengetahuan secara bermakna. Soalan ini memerlukan proses mentel berkait dengan kefahaman misalnya terjemahan,tafsiran. Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan jenis ini ialah huraikan,bandingkan,nyatakan,bezakan dan nyatakan dalam perkataan anda sendiri.
Aras Aplikasi.
Pada peringkat ini,pelajar perlu benar-benar memahami konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan kaedah am untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baru. Soalan ini melibatkan 3 frasa iaitu prinsip,menyelesaikan masalah dan dalam situasi baru. Perkataan ang sering digunakan ialah pilih,buat,kira,selesaikan.
Aras Analisis
Peringkat Analisis menekankan kepada keupayaan pelajar mengenal pasti unsur-unsur dan struktur yang mengaitkan unsur-unsur tersebut bagi sesuatu dokumen/kes yang diberikan. Situasi mestilah baru,tidak biasa atau berbeza dengan situasi semasa. Soalan ini memerlukan pemikiran kritik tetapi bukan mengulang pengetahuan yang dipelajari. Perkataan yang kerap digunakan untuk soalan ini ialah mengapa,kenapa,apakah faktor,buatkan rumusan dan buktikan.
Aras Sintesis
Sintesis bermaksud keupayaan menggabungkan unsur-unsur dan bahagian-bahagian supaya sesuatu dokumen itu menjadi lebih teratur dan berstruktur. Soalan dalam aras ini tidak perlu teliti kerana akan membataskan kreativiti. Perkataan yang kerap digunakan ialah ramalkan,hasilkan,tuliskan dan cadangkan apa yang akan berlaku.
Aras Penilaian
Dalam aras ini,pelajar perlu membuat pertimbangan untuk sesuatu soalan. Situasi yang hendak dinilai mestilah baharu dan tidak pernah disentuh. Perkataan yang sering digunakan ialah pertimbangkan,tafsirkan,tentukan dan pertahankan.

Contoh Soalan

Aras Pengetahuan
Objektif: Melalui soalan ini,pelajar akan tahu bila terbentuknya Malaysia.
1 . Bilakah terbentuknya Malaysia?
- Malaysia telah terbentuk pada  16 September 1963. Ia dianggotai oleh Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak.

Aras Pemahaman
Objektif : Melalui soalan ini,pelajar akan dapat mengetahui mengenai jenis-jenis sumber yang boleh dijadikan rujukan untuk mengkaji mengenai Malaysia.
2 . Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pembentukan Malaysia,banyak sumber-sumber yang boleh dirujuk untuk tujuan tersebut. Apakah antara sumber-sumber tersebut?
- Antara sumber-sumber yang boleh dirujuk untuk mengetahui mengenai sejarah pembentukan Malaysia ialah Dokumen-dokumen yang masih tersimpan di Arkib,Muzium dan juga pihak persendirian. Dokumen seperti dokumen pengistiharan Malaysia boleh dirujuk untuk mengetahui mengenai sejarah Malaysia. Selain itu ialah catatan-catatan yang dilakukan oleh mereka/ahli sejarah yang terlibat dengan peristiwa terbabit. Selain itu, sumber lisan daripada mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa kemerdekaan tersebut juga boleh diambil untuk mengetahui mengenai pembentukan Malaysia. Selain itu,surat rasmi kerajaan,surat peribadi tokoh terlibat juga boleh menjadi dalil untuk mengetahui peristiwa pembentukan Malaysia. Selain itu,akhbar-akhbar yang terbit pada zaman itu juga boleh dijadikan rujukan oleh pengkaji sejarah Malaysia untuk mengetahui dengan lebih lanjut peristiwa pembentukan Malaysia.

Aras Aplikasi
Objektif : Pada soalan ini,pelajar akan dapat mengetahui kenapa Singapura di singkirkan daripada Malaysia.
3 . Singapura telah bersetuju untuk menjadi salah sebuah Negara yang terlibat dengan pembentukan Malaysia. Namun selepas hanya 2 tahun, Singapura telah dikeluarkan oleh Tunku Abdul Rahman daripada Malaysia. Kenapakah Tunku bertindak demikian?
- Antara sebab kenapa Tunku Abdul Rahman berbuat demikian kerana merasakan PAP mungkir janji dan cuba menyebarkan pengaruhnya kedalam Tanah Melayu sekaligus melanggar perjanjian yang telah disepakati selama ini. Dalam perjanjian tersebut,PAP tidak akan menyebarkan pengaruhnya kedalam Tanah Melayu dan begitu juga MCA tidak akan menyebarkan pengaruhnya di Singapura. Malangnya, PAP telah melanggar persetujuan tersebut dengan menyebarkan pengaruhnya di Tanah Melayu. Hal ini telah menyebabkan pengaruh MCA dalam kalangan kaum Cina telah tersebut. Untuk mengatasi masalah yang berlaku ini, Tunku Abdul Rahman telah memberikan kemerdekaan yang berasingan kepada Singapura.

Aras Analisis
Objektif: Pada soalan ini,pelajar akan dapat membezakan antara golongan kanan dan golongan kiri di Malaysia.
4. Apakah perbezaan antara 4 tokoh di bawah ?
Dr Burhanuddin al Helmy
Dato’ Onn
Pak Sako
 Tunku Abdul Rahman

- Perbezaan yang ketara antara 4 tokoh diatas ialah fahaman mereka dalam usaha menuntut kemerdekaan. Dr Burhanuddin al Helmy dan Pak Sako digelar sebagai golongan kiri yang mahukan kemerdekaan dalam apa jua cara walaupun melalui peperangan secara kekerasan. Namun Dato’ Onn dan Tunku Abdul Rahman hanya mahukan kemerdekaan dengan cara aman dengan melakukan rundingan.
Aras Sintesis
Objektif : Pada soalan ini,pelajar akan membuat ramalan mengenai apa yang akan berlaku jika golongan kanan dan golongan kiri bersatu menuntut kemerdekaan. Pelajar akan dapat mengetahui kesan daripada perkara tersebut.
5 Ramalkan apa yang akan berlaku jika golongan kanan dan golongan kiri bersatu untuk menuntut kemerdekaan?.
- Pada pendapat saya,jika golongan kanan yang diketuai oleh Dato’ Onn dan golongan kiri bersatu untuk menuntut kemerdekaan di Tanah Melayu,sudah semestinya kemerdekaan akan cepat tercapai samada melalui rundingan ataupun jalan kekerasan.
Aras Penilaian
Objektif : Pada soalan ini,pelajar akan dapat menilai kepentingan kemerdekaan kepada penduduk di Tanah Melayu.
6 . Nilaikan kepentingan kemerdekaan kepada penduduk Tanah Melayu?
Kemerdekaan amat penting kepada penduduk Tanah Melayu. Buktinya muncul banyak parti-parti yang melibatkan orang Melayu untuk menuntut kemerdekaan contohnya PKMM,Hizbul Muslimin kemudiaan diikuti oleh UMNO dan Parti Negara. Orang Melayu mahukan sebuah kerajaan yang dibentuk sendiri oleh penduduk Tanah Melayu bukannya sebuah pentadbiran yang diperintah oleh bukan dari bangsa Melayu. Kemerdekaan amat penting kepada orang Melayu kerana ini menandakan kemampuan mereka untuk menjadi pentadbir yang selama ini dilakukan oleh penjajah.

2 ulasan:

Chris Avilla berkata...

Terima kasih atas perkongsian.

SamRaszta berkata...

Sangat bermanfaat, terima Kasih

The Live Stream plugin lets your users share activity and comments in real-time as they interact during a live event.

13.1.10

free counters